PHÚT SAU CÙNG (Nguyễn Văn Thành-An Minh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Phút Sau Cùng . . . Nguyễn Văn Thành

1. Trước khi gà gáy sáng, ta sẽ chối ba lần,

chối những gì tin tưởng, mình một đời mang theo

Như chính nghĩa ngàn năm, ta đã chối bao lần

Hôm nay còn nhục nhằn, ta có gì ăn năn?

Thử thách vẫn còn đây!

Hai mươi mấy năm đầy.

Ta từng ngày chối bỏ.

Cơm áo nào vương vay?

Trước khi ngày lưu vong, ta, ta đã chối bao lần?

Quê hương giờ vong nhục, đoạ đầy niềm đau chung.

2. Trước khi ngày vinh quang, bao kẻ đã quên mình?

Hy sinh nào đơn độc? Hổ thẹn nào riêng ai?

Trước khi ngày chiến thắng, ta sẽ mất bao người?

Lúc ta còn loanh quanh, lựa lần phần hơn thua.

Hãy đứng với niềm tin!

Hãy nói những chân tình!

Cho hung quyền khiếp sợ!

Đánh thức từng cơn mơ!

Thế giới sẽ củng ta!

Chính nghĩa sẽ sáng loà!

Xin ta đừng chối bỏ!

Lần cuối này cam go . . .

Trước khi ngày lâm chung, ta, ta sẽ hối bao điều?

lương tâm nào khuây khoả? Mãn nguyện hay xót xa?