NHỮNG NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN TUYÊN BỐ HỒ NAM ĐỘC LẬP

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

‘Chính phủ lâm thời Hồ Nam’ tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội
By Keoni Everington, Taiwan News, Staff Writer
2020/02/17 12:57

ĐÀI BẮC (Tin tức Đài Loan) – Một tuyên bố về “độc lập Hồ Nam” đã được chia sẻ rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc trong tuần qua, khi công dân Trung Quốc đặt câu hỏi về tính hợp lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cách xử lý vụ dịch coronavirus lớn của Vũ Hán .

Vào ngày 10 tháng 2, một hình ảnh xuất hiện trên diễn đàn trực tuyến Trung Quốc Pingcong Rocks (蔥 網) có nội dung: “Tuyên ngôn độc lập Hồ Nam. Chính phủ lâm thời Hồ Nam. 10 tháng 2 năm 2020. Trường Sa.” Bài đăng tuyên bố tỉnh đang tuyên bố độc lập, với một chính phủ lâm thời có trụ sở tại thành phố Trường Sa và kêu gọi tất cả các tỉnh nổi dậy và lật đổ ĐCSTQ, thành lập một đại hội dân chủ và xây dựng lại một nước cộng hòa liên bang.

Đến ngày 13 tháng 2, hình ảnh cũng xuất hiện trên trang tin tức bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc Conscience Media và bao gồm nhiều chi tiết hơn về tuyên ngôn của nhóm. Các tác giả của tuyên bố đã viết rằng bất cứ khi nào thảm họa xảy ra, “Chế độ chuyên chế toàn trị chỉ có thể duy trì sự chuyên chế của mình bằng cách nguyền rủa cuộc sống của mọi người, chặn tai người khác và (trói buộc) tay và chân của mọi người, để mọi người mất cơ hội và khả năng cảnh báo tự cứu mình. “

Theo bản tuyên ngôn, số người nhiễm coronavirus mới (COVID-19) ở tỉnh Hồ Nam được chính thức liệt kê là 800, nhưng con số chính xác có thể cao hơn nhiều. Họ viết rằng, “Sông Tương Giang đang trong tình trạng khẩn cấp, Yuelu [quận Trường Sa] đang gặp nguy hiểm, và người Hồ Nam chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình để được giúp đỡ.”

Tài liệu sau đó nói rằng, trong quá khứ, người dân Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc đã kêu gọi mọi tầng lớp phải vươn lên và thành lập một chính phủ tạm thời ở Vũ Hán 108 năm trước. Hồ Nam là khu vực đầu tiên hưởng ứng cuộc nổi dậy Wuchang bằng cách tuyên bố độc lập, với Trường Sa là thủ đô của nó, theo các tác giả của bản tuyên ngôn.

Tuyên bố nhấn mạnh người dân Hồ Nam nên theo gương của những người tiên phong của Trung Hoa Dân Quốc: “Đáp lại tuyên bố độc lập của tỉnh Hồ Bắc vào ngày 2 tháng 2 năm 2020, Cuộc nổi dậy Gengzi thành lập Chính phủ lâm thời Hồ Nam, tuyên bố độc lập của tỉnh Hồ Nam và thoát khỏi sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc. “

Bản tuyên ngôn đã chỉ ra rằng vào năm 1920 Mao Trạch Đông () đã đưa ra khái niệm “Cộng hòa Hồ Nam”. Bây giờ, “Người dân của tất cả các quận và làng trong tỉnh của chúng tôi, giới thượng lưu và chuyên gia trong mọi tầng lớp, những người có lý tưởng cao cả, những người khao khát tự do, nhân quyền, dân chủ và pháp quyền, hành động để cứu chính họ và cứu đất nước chúng ta. “

Sau đó, các tác giả nói thêm: “Chúng tôi tha thiết kêu gọi những người có lý tưởng cao cả từ khắp đất nước nhân cơ hội này để đáp lại Hồ Bắc, vươn lên để tự cứu mình, tập hợp lại như một dòng chảy mạnh mẽ, để hoàn thành nhiệm vụ này và Sau đó, tất cả các tỉnh nên tập hợp lại, ban hành lại luật pháp, xây dựng một quốc hội được bầu cử dân chủ và tái lập một nền dân chủ lập hiến và một nước cộng hòa liên bang tự do! “

Bài đăng trên Conscience Media đã được chia sẻ vào ngày 13 tháng 2, trên tài khoản Twitter của ĐCSTQ đã kết thúc.

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3877255?fbclid=IwAR1lSZj0RoPi_To1-wKbF90ytgPmBck5s0jAZiRn8fZSlc3G-iyaqEoLawk