NHẬN ĐỊNH CỦA 2 CƯ DÂN NGƯỜI MỸ TẠI QUẬN CAM, NAM CALIFORNIA VỀ BẦU CỬ TT HOA KỲ 2020 (Oct. 19th)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

*Cuộc bầu cử ngày 3 Tháng 11 năm nay sẽ là một dấu mốc lịch sử của Hoa Kỳ. Hầu như toàn thể các sắc dân đang sinh sống tại Mỹ cũng như người bản xứ đều lưu tâm vì họ biết vận mệnh nước Mỹ sẽ phụ thuộc vào ai sẽ đắc cử vào ngồi trong Tòa Bạch Ốc sau ngày 3 Tháng 11. Nếu TT Trump tái đắc cử, ông sẽ tiếp tục con đường “Make America Great Again”, sẽ đem thịnh vượng về lại cho Hoa Kỳ, sẽ đẩy lùi Trung Cộng, và thế giới sẽ có một trật tự ổn định mới. Nếu ông Joe Biden đắc cử, Hoa Kỳ có thể sẽ tiếp tục làm ăn như cũ với Trung Cộng, xu hướng xã hội chủ nghĩa sẽ phát triển, và Hoa kỳ có thể trong tương lai sẽ mất ưu thế về kinh tế, Trung Cộng sẽ lên hàng đầu, và kiểm soát thế giới.

*The election on Nov. 3rd, 2020 will probably be the most important landmark in American history. Almost all people of all walks of life including the minorities living in America, and local Americans, are paying their attention to this big event. They all know that the result of this presidential election, and who will take his seat in the White House, will definitely change the fate of The United States of America. If President Trump re-elected, he’ll continue his slogan as “Make America Great Again”, will make America more prosperous, push back Red China and the Socialism, and establish a new peaceful world order. If Mr. Joe Biden elected, The USA may continue to do business with China as before, Socialism will expand, and in a near future, The USA might lose its economic power, and China will lead and control the world.