LÝ DO MIỀN NAM VIỆT NAM SỤP ĐỔ ĐƯỢC PHI CÔNG HOA KỲ MARK BERENT THAM CHIẾN TẠI VNCH BẠCH HÓA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

” Lý do Chế độ VNCH sụp đổ sau ngày 30/4/1975 phần lớn được quy trách nhiệm cho những người lãnh đạo cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa tại Miền Nam như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, hay Tướng VNCH Dương Văn Minh, nhưng thực tế với những tài liệu được các tướng Mỹ tham chiến tại QLVNCH bạch hóa sau này, có thể thấy nguyên nhân chính dẫn đến chế độ VNCH sụp đổ đó là do người Mỹ không muốn và không cho phép chế độ VNCH được phép thắng. Dẫn đến nhiều vị tướng lãnh VNCH tuẫn tiết đáng tiếc tại miền Nam Việt Nam như tướng VNCH Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam VNCH, đại tá Hồ Ngọc Cẩn, tướng Lê Nguyên Vỹ ..”