LỜI THỀ TRÊN MỘ (thơ Nguyễn Đình Hoài Việt)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Inline image

Sau khi nghe tin TT.NDD bi sát hại, TT Tưởng Giới Thạch đã công khai xác quyết: “ Một trăm năm sau chưa chắc thế giới đã có một vĩ nhân như cố TT.Ngô Đình Diệm “.

LỜI THỀ TRÊN MỘ THÁNH NHÂN NGÔ ĐÌNH DIỆM      

 

  Còn đâu nữa,

  Một Miền Nam hưng thịnh ?

 Chín năm trời, đất nước Việt bình an .

 Nhờ ơn Ngài

 Ngô Tổng Thống  thương dân,

 Đem nhiệt huyết

 Dựng xây nền Dân Chủ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bổng một sớm (1) quê hương thành biển lửa.

Gió đổi chiều, quân khủng bố làm vua

Lũ tướng hèn, tham vọng mấy cho vừa

Giết Tổng Thống chia nhau ba triệu bạc (2).

Cả thế giới bổng bàng hoàng ngơ ngác

Trước hung tin bọn tướng tặc giết người,

Vị anh hùng  Tổng Thống chết mất ngôi .

“Trăm năm nữa khó kiếm người thay  thế” .(3)

Các phản tướng tranh dành ăn, xâu xé .

Thăng  quân hàm bọn tướng tá ” góp công”

Thưởng bạc vàng cho hạ cấp “ xung phong ”

Tay vấy máu giết anh hùng thời đại  .                      

 Sư Phật Cọng đổ thêm dầu lửa cháy .                      

Các chùa chiền như ngày hội đấu tranh

Đòi tự do  “ Hòa Hợp”  với hòa bình

Xóa biên giới nhập hai miền thành một   .                 

Ấp Chiến Lược sẽ không còn bắt buộc.

Các trại giam phóng thích hết tù nhân.

Nhiều sòng bài, nhà thổ vươn mọc lên

Tên thành phố được thay tên đổi mới.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đời là thế .

Miền Nam trời lửa khói,

 Dương văn Minh                               

Tên phản bội quê hương .

Đã công khai tuyên bố lệnh đầu hàng

Vô điều kiện

Toàn quân dân tù tội  .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bên thánh mộ,

tôi thành tâm sám hối

Dâng lời thề không phản bội quê hương .

Cầu xin Ngài tha thứ,  dủ lòng thương

Cứu dân Việt khỏi con đường lốc xoáy .

Chấp tay vái ,

 Van vái Ngài ba lạy …

 Với trầm hương

thơm ngát tới Thiên Đường …

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT