KÍNH MỜI THAM DỰ CÁC BUỔI GIỚI THIỆU CUỐN PHIM TÀI LIỆU HỒN TỬ SĨ – NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA (VIETNAM FILM CLUB)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

No automatic alt text available.

 

VIETNAM FILM CLUB
KÍNH MỜI THAM DỰ
CÁC BUỔI GIỚI THIỆU CUỐN PHIM TÀI LIỆU

HỒN TỬ SĨ – NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=rfTtD7hOUdc

                 

TẠI VIRGINIA

Thời gian: 3:00PM – Chủ Nhật ngày 16 tháng 10 năm 2016
Địa điểm:
Harvest Moon Restaurant
7260 Arlington Blvd
Falls Church, VA 22042

Liên lạc:
Lê Thị Nhị: (240) 401-8698, Chu Lynh (703) 732.3194

****************************

TẠI OKLAHOMA
Thời gian: 2:00PM – Chủ Nhật ngày 6 tháng 11 năm 2016
Địa điểm:
Cao Nguyen Super Market Center
2668 N. Military Ave.
OKC, OK 73106

Liên lạc:
Mai Ly (405) 778-8138

**********************************

TẠI CALIFORNIA
Thời gian: 1:00PM – Chủ Nhật 13 tháng 11 năm 2016.

Địa điểm:
Westminster Civic Center
8200, Westminster Blvd., Westminster, CA 92683

Liên lạc:

TRẦN PHONG VŨ: (949) 485-6078, HUY PHƯƠNG: (949) 241-0488
NGÔ CHÍ THIỀNG (714) 548-2141, NGỌC ĐAN THANH (714) 454-6171

***********************************

Nhu cầu về DVD, xin gởi về: vietnamfilmclub@aol.com

VIETNAM FILM CLUB
P.O. BOX 5036
SPRINGFIELD, VA 221