HỌP BÁO CÔNG BỐ “GIẢI TRUYỀN THÔNG HƯNG CA 2018″, CUỘC THI NHẬN ĐỊNH PHIM ” THE VIETNAM WAR” (Việt Vùng Vịnh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Giải Truyền Thông Hưng Ca 2018 – Tưởng Nhớ Việt Dzũng” Chủ Đề “Nhận Định Bộ Phim Tài Liệu – The Vietnam War” đã được chính thức công bố trong buổi họp báo vào sáng thứ Tư ngày 28/3/2018 tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia Street, Westminster.