HỒN VIỆT QUỐC KỲ QUỐC CA VIỆT NAM-CHULYNH (Vietnam Films Club)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Video hội luận “HỒN VIỆT QUỐC KỲ QUỐC CA VIỆT NAM” :
 
-Diễn giả: nhà làm films tài liệu CHULYNH (VFC:VietNam Films Club)
-Diễn đàn TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam (hệ thống paltalk toàn cầu thực hiện : May 16-2020)
– Video by Hoàng Vinh