HỘI THỀ CHƯA MỞ BẠC ĐẦU LŨNG NHAI (Trần Lễ Nguyên)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ta về rủ áo phong sương
Trả đời bạc bẽo vô thường phù du
Chung quanh dày đặc sương mù
Bốn bề hoang lạnh hận thù bủa vây.
Làm thơ vui với cỏ cây
Nhà tranh bên suối nhìn mây lưng trời
Khi buồn thơ thẩn dạo chơi
Lòng không vướng bận chuyện đời thị phi.
Ta về đôi ngã chia ly
Trả ai Tổ Quốc ôm ghì bấy lâu
Bao đêm thức suốt canh thâu
Hội thề chưa mở bạc đầu Lũng Nhai.
Trần Lễ Nguyên
 29 tháng 3, năm 2017.