Giới Thiệu Tác Phẩm: “Nguyễn Chí Thiện trái tim hồng”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

vietvungvinh

Buổi Sinh Hoạt Tưởng Nhớ cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và Giới Thiệu Tác Phẩm: “Nguyễn Chí Thiện trái tim hồng” của Nhà văn Trần Phong Vũ, được khai mạc lúc 1:30 chiều thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2014 tại Hội Trường Franklin-McKinley School San Jose.