DU CA NAM CALI TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN NĂM THỨ 45 (April-29-2020)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Du Ca Nam Cali- Quốc Hận 2020- Tập 1: Khai mạc

Du Ca Nam Cali – Quốc Hận 2020- Tập 2: Biến cố 30- 4-1975:

Du ca nam Cali -Quốc Hận 2020- Tâp 3: Nhà Tù Cộng Sản

Du Ca Nam Cali- Quốc Hận 2020-Tap 4: Viet Khang 

Du ca Nam Cali – Quốc Hận 2020- Tập 5: Thuyền Nhân

Du Ca Nam Cali- Quốc Hận 2020- Tập 6: Thi Hạnh, Trả Lại Cho Dân

Du Ca Nam Cali – Quộ́c Hận -Tập 7: Hiện tình đất nước ( ̣Đinh Đai)

Du Ca Nam Cali- Quốc Hận – Tập 8 : Tự hào dân tộc

Du Ca Nam Cali – Quoc Han 2020 – Tap 9: Du Ca Hoa Lan, San Diego, Bac CA

Du Ca Nam Cali – Quốc Hận 2020- Tập 10: Vinh Danh Chien Si VNCH

Du Ca Nam Cali- Quốc Hận 2020-Tập 11: Tinh Hoai Huong

Du Ca Nam Cali – Quoc Han 2020, tâp 12: Lời Nguyện Cầu (The End)

DU CA NAM CALIFORNIA TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN LẦN THỨ 45

(Full Video)