CHỜ CHIM Ô THƯỚC BẮT CẦU (Khanh Trần)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of text

Không chờ tháng bảy mưa ngâu
Để chim Ô thước bắc cầu Ngưu sang
Nhớ nàng Ngưu quyết quá giang
Sao băng một chuyến,thăm nàng thỏa mơ!
Sông Ngân Chức Nữ đợi chờ…
Mùng bảy tháng bảy đâu ngờ…hôm nay?
Vì yêu phải chịu đọa đày
Ngưu Lang-Chức Nữ không thay đổi lòng!
Gặp nhau nước mắt tuôn ròng
Mấy ngày trần thế mặn dòng sông xanh
Tình yêu sâu đậm,chân thành
Trần gian ngập mặn không đành trách chi!
Gặp rồi Ngưu hãy về đi
Thiên đình biết được còn gì mưa ngâu?
Chờ chim Ô thước bắc cầu
Gặp nhau lần nữa nỗi sầu cũng vơi…
Tình yêu Ngưu-Chức ai ơi
Thủy chung, son sắt muôn đời nhớ nhau!
2/4/16
KHANH TRẦN