CHÍNH SÁCH CỦA OBAMA VỀ BIỂN ĐÔNG (giáo sư Nguyễn Văn Canh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

16 tháng 3,2021

(Tham chiếu các trangt t555- 581, Hò Sơ Hoàng Sa & Trương Sa và Chủ Quyền Dân Tộc,  ấn bản, thứ 6, năm 2017)

 I, Ngày 31 tháng 7, 2011, Uỷ Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ ra một Tuye7n Cáo phản đối sự bành trướng của Bá Quyèn Bắc Kinh trên Biển Đông có sự đồng loã của Đảng Cộng Sản Việt nam. Bản tuyên bố có nhiều hình ảnh chụp các căn cứ kiên cố và đồ sộ xây trên 3 bãi đá ngầm là Chữ Thập, Vành Khăn, và Subi của  Viêt nam. Ông Nguyễn trung Châu, Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị trong một văn thư đề ngày 15 tháng 8, 2011 (trang 584) kèm theo Bản Tuyên Bố này gửi cho 192 nguyên thủ các quốc gia đến dự phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hiếp Quốc tại Nữu Ước vào năm đó; đồng thời gửi cho TT Obama một Bản tới toà Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn.

 

Trong văn thư đề ngày 3 tháng 10, TT Obama trả lời Ông Châu rằng Hoa Kỳ  có chính sách  đối phó với sự bành trướng này. Đó là chính sách xoay trụic về Á Châu. Chính sách này gồ 3 thành tố: a) tắng cường lưc lượng hải quân (40% sẽ đưa tới Tháj Bình Dương; b) Chính tri: củng cố các liên minh cũ và thiết lập các đối tác mới; c) về kinh tế: thiết lập chương trình Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) ( trang 585).

  1. Bản Tuyên Bố của Uỷ Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ ngày 22 tháng 1, 2015 vềBá Quyền Bắc Kinh  xây dựng một hệ thống căn cứ Hải Quân rộng lớn trên vùng Trường Sa của Việt nam trước sự làm ngơ của Đảng Cộng Sản Việt nam (các trang 622-648).
    Trong năm 2014, TC đưa 2  tàu vét cỡ lớn xuống vùng Trường Sa, để bối đáp các bãi đá ngâm, bãi san hô, bãi cạn thành các đảo nhân tạo, từ đó chúng bắt đầu xây dựng các tiền đốn vững chắc trên các đáo: Subi, Gaven, Tư Nghĩa, Chigua, Vành Khăn, Gạc Ma, Chữ Thập và Châu Viên.

Dảng Cộng Sản Việt không có nột phản ứng gì, kể cả lên tiếng xuông.

 Trong Phân kêu gọi của Bản Tuyên Cáo GS Nguyễn văn Canh, Chủ tịch Uỷ Ban đã chí trích quan niệm chỉ đạo chiến tranh của TT Obama và vì vậy đã đức đến hậu quả nảy. Một phân kêu gọi của Tuyên Cáo  được Thiếu Tá Thái Văn Hòa tuyên đọc nhân buổi Tập Họp của khoảng 800 cựu Sinh Viên Học Viện Cảnh Sát Quốc gia ít ngày sau đó tại Nam California . Trong phần này có đoạn:

 Sau Đây là Bản dịch:

 “ Chính sách của TT Obama về việc “tăng cường các liên minh cũ và trui rèn các đối tác mới để đối phó với các thách thức chung” và ‘sự tái phối trí các lực lượng quân sự khắp Á Chấu và Úc Châu, kể cả dự án Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương”, nhất thiết là cần, nhưng không đủ. Lý do là bởi sự kiện rằng Tổng Thống đang suy nghĩ về sự dụng sức mạnh để đối phó với các thử thách của một cuộc chiến tranh  qui ước. Vỉ lý do này mà Biển Đông ngày nay lọt vào tay Trung Cộng. Nếu điều này thực sự xảy ra, quyền lợi chính đáng của Hoa Kỳ như được tuyên bố bới Bộ trưởng Quốc Phòng, Robert Gates và Bộ trưởng Ngoai Giao Hillary Clinton vào năm 2010 sẽ bị vô hiệu hoá. Và khó khăn cho Hoa Kỳ và thế giới sẽ khởi diễn từ đây. Nên nhớ rằng kẻ thù tiềm thế ủa Hpa Kỳ có đầu óc của một con cáo đang chơi một ván bài chiến  tranh đa diện với mọi phương tiện khả hữu, ngay cả các phương tiện vô đạo đức. Một Hoa Kỳ lịch thiệp, lương thiện không thể đối phó với nó một cách hữu hiệu.

Chiến lược chúng ta cần có là một chương trình hành động tổng thể hựu hiệu để tiễu trừ triệt để căn nguyên của vấn đề” ( trang 648)

 TT Obama trong văn thư đề ngày 20 tháng 5, 2015 gửi cho tác giả,  nói rằng “ hợp tác (với TC), hai bên cùng có lợi ( trang 679).