CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA MỒNG NĂM TẾT: SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH CỦA TOÀN DÂN QUA VIỆC VÕ TA ĐÁNH BẠI VÕ TÀU

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vua Quang Trung

“Đánh Cho Sử Tri Nam Quốc Anh Hùng Chi Hữu Chủ” 

(Vua Quang Trung)

Trong khi các nước Âu Mỹ tích cực tẩy chay hàng hóa, sản phẩm, và tư tưởng của Trung Cộng thì Cộng Sản Việt Nam tích cực đẩy dân tộc vào tử lộ bằng cách mở cửa cho hàng hóa Trung Cộng ngang nhiên đầu độc mọi người. Chưa đủ, bọn chúng còn đầu độc tư tưởng; khai triển, đẩy mạnh đầu óc nô lệ hóa; ngụy tạo mặc cảm khiếp nhược và hèn kém trước Trung Cộng. Thí dụ, chúng huyền thoại hóa và thần thánh hóa võ Tàu. Nhưng liệu võ Tàu có đầy kỳ bí và vô địch hay không? Câu trả lời là không! Lịch sử đã chứng minh trong tất cả các lần xâm lăng Việt Nam, quân Tàu đều chuốc lấy thảm bại, điển hình là Chiến thắng Đống Đa năm Kỷ Dậu 1789 cách đây 231 năm. “

…Nhân vua Lê Chiêu Thống cho bà Hoàng-thái-hậu sang Tàu cầu cứu, nhà Thanh mượn tiếng sang cứu nhà Lê để lấy nước Nam. Vua Càn Long nhà Thanh sai Tôn sĩ Nghị là Tổng đốc Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây) cùng Sầm Nghi Đống và Hứa Thế Hanh đem binh sang đánh An Nam. Khi Tôn sĩ Nghị kéo đến Kinh Bắc (Bắc Ninh), Lê Chiêu Thống ra chào mừng rồi theo quân Tàu về Thăng-Long, Sĩ Nghị đóng đồn ở giữa bãi mé nam sông Nhị-hà, bắc cầu phao giữa sông để tiện đi lại, và chia quân Thanh ra đóng giữ các mặt. Hôm sau, Tôn Sĩ Nghị làm lễ tuyên đọc sắc của vua nhà Thanh phong cho Lê Chiêu Thống làm An-Nam Quốc-Vương. Tất cả văn bản của vua Lê đều đề niên hiệu Càn Long, và hàng ngày vua phải đến dinh Sĩ Nghị chầu chực, trong khi Sĩ Nghị ngạo mạn, đối xử rất khinh bạc Chiêu Thống…


Được tin quân Thanh đã sang đóng ở Thăng Long, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ hội họp tướng sĩ để đem binh ra đánh. Ngày 25 tháng Một (Mười Một) năm Mậu Thân 1788, thể theo lời xin của các tướng, Bắc Bình Vương lập đàn làm lễ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung, rồi tự mình thống lĩnh thủy bộ đại binh ra đánh giặc Thanh. Ngày 20 tháng chạp, đến núi Tam điệp, vua Quang Trung truyền hịch cho tướng sĩ ăn tết Nguyên Đán trước, để đến hôm trừ tịch thì cất quân, và dự định ngày mùng 7 tháng giêng thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng…
Nửa đêm mùng 3 tết, quân Tây Sơn chiếm làng Hà Hồi. Giặc xin hàng. Quân ta lấy được rất nhiều quân lương và võ khí. Mờ sáng mùng 5, quân Tây sơn chiếm thành Ngọc Hồi. Giặc thảm bại, xéo lên nhau mà chạy. Hứa thế Hanh tử trận, Sầm nghi Đống đóng ở gò Đống Đa phải thắt cổ tự vẫn. Tôn sĩ Nghị nửa đêm hay tin, hoảng hốt bỏ cả ấn tín và áo giáp, chui vào ống đồng trốn, bắt quân lính kéo chạy về Tàu. Quân giặc sợ hãi chen nhau chạy qua cầu phao. Cầu đổ, giặc chết như rạ. Trưa mùng 5 Tết, Vua Quang Trung tiến vào Thăng Long, thuốc súng nhuộm đen cả hoàng bào…” (Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim)
Vì sao mỗi lần xâm lăng Việt Nam, quân Tàu đều bị đại bại? Lý do:
• Thứ nhất: Tinh thần độc lập, tự chủ, đoàn kết; và ý chí, quyết tâm bảo vệ bờ cõi của tiền nhân.
• Thứ hai: Tài lãnh đạo và thao lược của các bậc minh quân, dũng tướng.
• Thứ ba: Tinh thần kỷ luật của quân dân.
• Thứ tư: Nỗ lực học hỏi, và ngày đêm rèn luyện võ nghệ, binh thư, đồ trận.
• Thứ năm: Phát huy và áp dụng sáng kiến, trong đó phải kể đến Võ Ta do người Việt Nam sáng tạo.
Trong năm điều trên, không cần phải nói, ai cũng rõ võ Ta ăn đứt võ Tàu:
• Chính nghĩa của Võ Ta: Võ Ta là để chống xâm lăng; bảo vệ, mở mang bờ cõi; bảo vệ dân tộc; trau dồi sức khỏe; và hun đúc tinh thần thượng võ.
• Võ Tàu không có chính nghĩa: Nước Tàu xưa nay đa chủng và nghèo khó, thiếu thốn tài nguyên thiên nhiên và đất đai, lại thêm triền miên đói kém vì nạn nhân mãn.Võ Tàu là phương tiện tự vệ của những người tha phương cầu thực, mưu sinh độ nhật, thường xuyên phải đối phó với cường hào thảo khấu trong xã hội phong kiến Trung hoa, nhiễu nhương, loạn lạc triền miên. Trên nữa thì các phe lập ra võ phái để tranh giành quyền lực, thôn tính lẫn nhau, hùng cứ lãnh địa, không ngoài mục đích có đất dung thân.
Ra ngoài, thứ võ này phục vụ cho mục đích xâm lăng, cướp nước như chúng từng làm với Việt Nam.
Khi bắt đầu mở cửa giao dịch với thế giới bên ngoài, Trung Cộng phô trương võ Tàu với một số quốc gia Âu Mỹ thiếu kinh nghiệm lịch sử và tiếp cận địa lý với chúng. Quảng bá võ Tàu là một phần của mục đích xâm lăng văn hóa; dò đường cho tham vọng xâm lăng kinh tế, chính trị, và Hán hóa thế giới. Sau nhiều thất bại, không thể len lỏi vào các nước tân tiến bằng phim chưởng, phim Tàu đơn điệu, vụng về, lạc hậu, nghèo nàn; chúng đẩy mạnh thủ đoạn hòng ru ngủ, thần phục các nước láng giềng như Việt Nam.
Sự xâm lăng văn hóa, xưng tụng võ Tàu là một phần của chiêu bài đồng hóa dân tộc Việt, và mở đường cho việc thôn tính Việt Nam vĩnh viễn.
Vậy không vì lý do gì mà người Việt ở trong nước và ngoại quốc lại tiếp tục xem phim Tàu; ngưỡng mộ, học, và đề cao võ Tàu!
Kỷ niệm Chiến Thắng Đống Đa năm nay, người Việt khắp năm châu cần noi gương, đề cao, và tiếp tục TINH THẦN QUANG TRUNG BẤT DIỆT. Muốn vậy, thanh niên và phụ huynh cần làm những việc:
1. Nâng cao ý thức, nuôi dưỡng, và bảo vệ triệt để bản chất dân Việt.
2. Tẩy chay võ Tàu.
3. Tẩy chay phim ảnh, truyện, âm nhạc, văn chương, văn hóa, sản phẩm, dịch vụ, v.v… của Trung Cộng.
4. Phổ biến, tìm hiểu, và học lịch sử do Việt Nam Cộng Hòa biên soạn, phát hành.
5. Tẩy chay, trừ khử, tiến đến việc xóa bỏ và tận diệt ngụy sử và lịch sử đảng do cộng sản Việt Nam ngụy tạo và nhồi sọ quần chúng.
6. Nâng cao dũng khí thanh niên. Không cho phép Trung Cộng – với sự tiếp tay của bè lũ Việt gian cộng sản – làm suy nhược ý chí và tinh thần quật khởi của thanh niên và dân tộc.
7. Mọi người – nhất là thanh thiếu niên Việt Nam trong nước – cần nỗ lực học hỏi, và áp dụng những điều hay lẽ phải của các quốc gia phát triển.
8. Võ ngày nay cần được hiểu với nghĩa mở rộng là trí tuệ, kiến thức, kỹ năng để đối phó với chính sách ngu dân của cộng sản; và bắt kịp đà tiến triển của thế giới.
9. Bằng mọi cách, phát động phong trào tẩy chay văn hóa, giáo dục nhồi sọ, chính sách “ngu dân, bán nước” của Việt Cộng; và âm mưu cướp nước, đồng hóa, nô lệ hóa dân tộc Việt của Trung Cộng.
10. Trên hết, để bảo vệ triệt để nền độc lập và tự chủ của Việt Nam, phải dẹp tan cộng sản và giặc ngoại xâm Trung Cộng, để chúng phải mở mắt ra rằng Nước Nam Anh Hùng Này Có Chủ!

Kỷ niệm năm thứ 231 Chiến Thắng Đống Đa
Đất Lành – Quảng Văn


Tài liệu tham khảo

– Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim. Quyển II, Bộ Giáo Dục, Trung Tâm Học Liệu xuất
bản lần thứ nhất, 1971, trang 128-133.
– Stockholm University to Close Confucius Institute.
https://www.insidehighered.com/quicktakes/2015/01/05/stockholm-university-close-confucius-institute
– Another Confucius Institute to Close.
https://www.insidehighered.com/quicktakes/2014/10/01/another-confucius institute-close
– Chicago to Close Confucius Institute.
https://www.insidehighered.com/news/2014/09/26/chicago-severs-ties-chinese-government-funded-confucius-institute
– Soft power. Confucius says.
http://www.economist.com/news/china/21616988-decade-ago-china-began-opening-centres-abroad-promote-its-culture-some-people-are-pushing
– Võ Ta-Võ Tàu Võ Nào Hay Hơn. https://vi-vn.facebook.com/notes/317557291683071/