CHIẾN BÀO ĐẪM MÁU XÔNG PHA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(Nhớ về mùa Xuân Kỷ Dậu)

May be an illustration

Mùng Năm lại nhớ Quang Trung
Cờ đào áo vải anh hùng Đống Đa
Chiến bào đẫm máu xông pha
Một lòng bảo vệ sơn hà gấm nhung.
Người xưa vì nước tận trung
Sử lưu hậu thế sống cùng tháng năm
Bắc phương gây nỗi hờn căm
Giết người cướp của tối tăm đất trời.
Quang Trung chính nghĩa sáng ngời
Núi rừng Tam Điệp đáp lời núi sông
Ngọc Hồi vang dội chiến công
Sầm Nghi tự vận chứ không dám hàng.
Người xưa nghĩa đảm trung cang
Hy sinh vì nước chẳng màng tấm thân
Tự hào gương của tiền nhân
Trung quân ái quốc vì dân quên mình.
Trần Lễ Nguyên
Ngày 20 tháng 2, năm 2018.