“BI KỊCH CHIẾN TRANH & HÒA BÌNH TẠI VIỆT NAM TỪ 1945-2024” (Tiến sĩ NGUYỄN ANH TUẤN đến từ HAWAII)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
 Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt 42 năm khi Sài Gòn thất thủ cuối tháng Tư năm 1975; có thể nhiều người trên thế giới đã quên hay không muốn nhớ tới nữa. Riêng đối với những nạn nhân của 20 năm chiến tranh và nạn nhân của cộng sản trong 42 năm hòa bình còn nhiều bất bình thì chưa bao giờ quên được cái chết của Miền Nam Việt Nam. Những con người đau khổ này không thể nào ra khỏi được những nhói buốt trong tim của họ. Cả nước Mỹ và thế giới đã nói và đã viết cả triệu triệu bài viết và cả mấy ngàn cuốn sách, nhưng nạn nhân của cuộc chiến đó vẫn chưa bao giờ có tiếng nói trước dư luận,vì họ là những con người không có tiếng nói rõ ràng, hay chưa có tiếng nói dõng dạc khả kính, nên đành sống trong buồn bã, câm nín và uất hận.

Nhưng có điều chắc chắn, chỉ có người dân Việt tại Miền Nam Việt Nam sau khi trải qua hai “đại thảm họa”, không chỉ 20 năm chiến tranh, mà cả 42 năm hòa bình giả tạo, mới hiểu được thế nào là “tội ác chiến tranh của cộng sản”và tất cả “ảo tưởng điên rồ của cách mạng cộng sản” quốc tế cấy nhập mảnh đất Việt Nam.

VIỆT THỨC: Xin Ông cho biết về căn nguyên đưa tới những tai hoạ lịch sử “cấy nhập mảnh đất Việt Nam”, rồi đưa tới cái chết của Miền Nam Việt Nam và “ảo tưởng cộng sản” suốt 42 năm “hoà bình giả tạo” trong nước.

NGUYỄN ANH TUẤN: Trong suốt thế kỷ XX có những biến cố lịch sử chi phối toàn bộ sinh mệnh của tất cả nhân loại, trong đó có Việt Nam và Đông Dương, đó là PHONG TRÀO THỰC DÂN, PHONG TRAO GIẢI THỰC VÀ PHONG TRÀO QUỐC TẾ CỘNG SÃN và CHIẾN TRANH LẠNH. Tìm hiểu và nghiên cứu về ba phong trao lớn lao này, và hiểu được chiến tranh lạnh là những yếu tố quan trọng nhất để hiểu được lịch sử thế giới trước khi muốn hiểu chiến tranh Việt Nam.

Sau đệ II Thế Chiến Phong Trào Giải Thực do Hoa Kỳ chủ xướng đã giải phóng và đem lại độc lập cho 70 quốc gia đang bị thực dân Âu Châu chiếm đóng và thống trị ,và sau đó hướng dẫn các tân quốc xây dựng dân chủ và phát triển đất nước của họ. Đây là giai đoạn khởi đầu cho tiến trình xây dựng trật tự mới của thế giới (The New Order Of The World) bằng một cuộc cách mạng dân chủ trên tầm mức toàn cầu. Nhu cầu của trật tự mới phải bắt nguồn từ trật tự của mỗi quốc gia, trật tự quốc gia được xây dựng trên nền tảng hiến pháp có nội dung của ĐẠO ĐỨC VÀ CÔNG LÝ để tôn trọng tự do và quyền bình đẳng của người dân cũng như tôn trọng những quyền mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người không thể phủ nhận được như đã minh định trong Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ vào 1776.

Tại Miền Nan Việt Nam từ 1954-1963 Tổng Thống Diệm, ông Nhu và toàn quân toàn dân vừa gánh trên đôi vai một quốc gia đang quằn quại trong lò lửa chiến tranh, vừa làm cuộc cách mạng dân chủ để xây nên nền Đệ I Cộng Hòa Việt Nam và Miền Nam trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông. Đây là nền dân chủ đầu tiên của một tân quốc gia ở Á Châu, đem lại an ninh trật tự và đời sống ấm no hạnh phúc cho 14 triệu dân Miền Nam Việt Nam. Lật đổ và giết TT Diệm và ông Nhu đã kéo theo cái chết kinh hoàng cho cả một quốc gia vào ngày 30 tháng 4-1975 và bôi xóa luôn những thành quả vĩ đại của cách mạng dân chủ đã đạt được trong suốt 9 năm mà Tổng Thống Diệm lãnh đạo quốc gia.

Trong lúc đó Liên Bang Sô Viết với Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế đã phản bội hiệp ước Yalta mà họ đã ký kết vào 1945 với phe đồng minh để chiếm đóng và nô lệ hóa Đông Đức, Ba Lan và các nước Đông Âu. Trong lúc theo đúng hiệp ước Yalta thì Nga phải tôn trọng quyền độc lập, tự quyết và toàn vẹn lãnh thổ của Đức, Ba Lan và các nước Đông Âu. Sau đó, tại Á Châu Mao Trạch Đông với Phong Trào Cộng Sản và chiến tranh nhân dân đã chiếm Hoa Lục để nô lệ hóa cả tỉ con người tại Trung Hoa Lục Địa và bành trướng phong trào cộng sản tại Việt Nam, Bắc Hàn và khắp Á Châu cho đến ngày hôm nay.

Cái gọi là “thế giới lưỡng cực” trong Chiến Tranh Lạnh (polarized world) vẫn chưa bao giờ được nhìn là hai dòng thác cách mạng toàn cầu (global revolutionary waves) để phân biệt giữa cách mạng cộng sản của giới vô sản và cách mạng dân chủ do Hoa Kỳ phát động và hướng dẫn các tân quốc gia vừa được độc lập. Một bên là cách mạng phá hoại và một bên là cách mạng xây dựng quốc gia (destructive revolution and constructive revolution). Một bên là đưa lại tự do dân chủ cho người dân, và một bên là xiềng xích nô lệ.