BƯỚC ĐI ÂM THẦM CỦA TCPV (Hoa Trần)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thẩm phán Amy Coney Barrett

 Trong khi nhóm luật sư của Trump thu hút 

mọi năng lượng của Cánh Tả và truyền 

thông thổ tả thì Tối Cao Pháp Viện âm

 thầm công việc của mình.

 Đó là sắp xếp lại địa phận (circuit) cho 

từng thẩm phán. Nếu ai rành về luật và 

để ý lắm mới thấy những điểm này:

 

1- Tân Thẩm Phán Amy Barrett không 

thế chỗ của cố thẩm phán Ginsburg ở 

địa phận số 2 miền Đông Bắc mà được

 giao địa phận số 7, nơi có tiểu bang 

chiến địa (battleground) Wisconsin 

đang bị khiếu nại gian lậu bầu cử.

 

Địa phận số 2 miền Đông Bắc thuộc Cánh

 Tả thì giao cho Thẩm Phán Cánh Tả, mà

 địa phận này thì không có tác dụng gì 

tới phiếu đại cử tri mà Trump muốn có.

 

2- Thẩm Phán Brett Kavanaugh, người 

bị Cánh Tả vùi dập không thương tiếc 

trước khi được chuẩn thuận vào Tối Cao

 Pháp Viện lại được đảm nhận 2 địa phận

 số 6 và 8, nơi có 2 tiểu bang chiến địa

 Michigan và Minnesota.

 

3- Thẩm Phán Samuel Alito vẫn giữ địa 

phận số 3, nơi có tiểu bang chiến địa 

quan trọng số 1 là Pennsylvania. 

Chính Thẩm Phán Alito là người ra lệnh

 tách riêng phiếu bầu tới sau 8 giờ tối 

ngày 3/11 nhưng Ngoại Trưởng bang 

PA đã cố tình bất tuân lệnh, tạo tiền đề 

cho việc đảng Dân Chủ thua kiện sắp 

tới ở Tối Cao Pháp Viện.

 

4- Thẩm phán Clarence Thomas vẫn giữ 

địa phận số 11, nơi có tiểu bang chiến 

địa Georgia đầy nóng bỏng. 

Ngoại Trưởng GA mới tuyên bố Joe 

Biden thắng cử ở GA sau cuộc tự kiểm

 phiếu không minh bạch vì không cho

 giám sát viên Cộng Hòa đối chiếu

 chữ kỹ cử tri trên bì thư.

 

Tóm lại, 4 tiểu bang đang có khiếu kiện 

PA, GA, MI, WI đều nằm trong lãnh địa 

của 4 Thẩm Phán do tổng thống Cộng

 Hòa đề cử, trong đó có 2 người do 

Trump đề cử (Kavanaugh và Barrett). 

 

Cơ hội cho Trump thắng kiện là bao 

nhiêu phần trăm ?

 

3 Thẩm Phán do tổng thống Dân Chủ 

đề cử thì nắm 2 địa phận heo hút gió 

mây ở miền Đông Bắc và địa phận số 9 

toàn đám thiên tả như Cali, Oregon,

 Washington State.

 Tóm lại, 3 thẩm phán này chẳng có

 tiếng nói nào ở 4 tiểu bang chiến địa 

có tranh tụng gian lận bầu cử kia.

 

Vậy thì đã rõ rồi nhé. Nói âm thầm 

nhưng thiệt không âm thầm chút nào. 

Tại sao Tối Cao Pháp Viện lại chia lại 

địa phận trong lúc này ? 

Truyền thông Cánh Tả chắc không dám

 phân tích như mình.

Supreme Court Reveals New Circuit Assignments for Justices — What You Need to Know