BỨC HỌA THẬT ĐẸP, QUÁ SỐNG ĐỘNG

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trong hơn 1 năm qua, người mẹ gần 92 tuổi của tôi đã kêu tôi vẽ hình Tổng thống và Đệ nhất phu nhân của chúng ta rồi đăng nó lên mạng internet. Mẹ là một ủng hộ viên nhiệt thành của ông Trump.

Tôi luôn cố gắng làm những gì khiến mẹ tôi hạnh phúc, nhưng tôi muốn đợi cho đến khi thị lực mắt phải của mình bình phục để có thể làm điều đó một cách tốt nhất. Sau 6 lần phẫu thuật mắt, tôi thấy rằng thị lực của mình có thể phải mất thêm 1 năm nữa để trở lại bình thường. Nhưng với tình trạng sức khỏe ngày càng tệ, có thể mẹ tôi không thể chờ đợi tới lúc đó.

Thực tế thì hiện tại, mẹ tôi đã không thể nhìn thấy bức chân dung, nhưng bà biết rằng tôi đã đưa nó lên internet. Đây là bức vẽ bằng chỉ một mắt của tôi về Tổng thống và Đệ nhất phu nhân. Tôi hy vọng tất cả các bạn thích nó, bất kể quan điểm chánh trị của bạn là gì.

Ronda Lytle West❤️