BÊN DƯỚI CON SƯ TỬ ĐÁ (Beneath The Lion Rock)_Bông Lau

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Một năm dài trôi qua. Cuộc đấu tranh ở Hồng Kông vẫn sôi sục. Núi Sư Tử Đá vẫn án ngữ bảo vệ bán đảo Kowloon Cửu Long – Hồng Kông nhiều ngàn năm nữa. ❤️