Bài nói chuyện của Bác sĩ Trần Việt Cường nhân tưởng niệm 5 năm Cố thi sĩ Thomas more NGUYỄN CHÍ THIỆN tại Diễn đàn Giáo dân Nam california (Oct. 01 2017)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thánh lễ cầu nguyện cho Linh hồn Cố thi sĩ Thomas More Nguyễn Chí Thiện do Đức Ông, Linh mục Nguyễn Đức Minh Chủ lễ tại Diễn đàn giáo dân Nam California, tổ chức  vào 11:00 sáng Oct. 01 2017 với đông đủ Bạn bè thân hữu của Ngục sĩ lúc sinh thời. Trưởng ban tổ chức là Ông Nguyễn Văn Liêm chủ nhiệm Diễn đàn giáo dân Nam California.

Bác sĩ Trần Việt Cường đã có bài phát biểu đôi lời tưởng niệm Nhà thơ, Cố ngục sĩ Thomas More Nguyễn Chí Thiện trước thánh lễ cầu nguyện..

Trước Thánh lễ, buổi thăm viếng Vương cung Thánh đường Chúa Kitô, nơi an vị tro cốt Nhà thơ,Cố Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện cũng đã bắt đầu từ 9:30 cùng ngày thật ấm cúng , trong tinh thần tưởng tiếc và vinh danh Nhà thơ, Cố thi sĩ do Diễn đàn giáo dân Nam California và Nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện tổ chức.