BÀI HỌC TỪ: HOA KỲ… DỊ ! (Phan Nhật Nam)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dẫn Nhập: Sau biến cố 15/8/2021 xẩy ra ở Kabul, Afghanistan, số đông Người Việt ở hải ngoại phải nhận ra một điều khó tin nhưng rất hiện thực: Vẫn không thể hiểu được (một cách chính xác) Người Thật/Việc Thật của Nước Mỹ là gì? Ngoài những “Bài Học” được kể ra sau đây từ thực tế lịch sử buộc phải nhận ra – Không nhận cũng không được. Cụ thể năm 1963 với cơn bão loạn chính trị, quân sự ở Sài Gòn được khởi động với những cuộc xuống đường của học sinh, sinh viên, lực lượng Phật Giáo, quân đội mà yếu tố quyết định là dấu hiệu Bật Đèn Xanh từ Tòa Đại Sứ Mỹ. Dấu chỉ được xác nhận bởi Công Điện số 243 gởi ngày 24 Tháng 8, 1963 từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn đến Đại Sứ Cabot  Lodge ở Sàigòn. Sự kiện CĐ 243 đã được trình bày rõ ở Bài Học Một.

Hai. Bài Học Thứ Hai

  1. Bài Học Hai tiếp trình bày tình thế hỗn loạn tại Sài gòn với những tướng lãnh sau Ngày 2 Tháng 11, lần thanh toán tàn nhẫn Tổng Thống Diệm và Cố Vấn Nhu. Sau hơn một tháng say men chiến thắng gọi là “cách mạng”, chính phủ cuả Quốc Trưởng Dương Văn Minh, Thủ Tướng Nguyễn Ngọc Thơ chưa kịp củng cố thì Trung Tướng Trần Thiện Khiêm, Tư Lệnh Quân Ðoàn III (Sàigòn) phối hợp cùng Trung Tướng Nguyễn Khánh, Tư Lệnh Quân Ðoàn I (Đà Nẵng), và Ðại Tá Nguyễn Chánh Thi tư lệnh phó tổ chức cuôc chỉnh lý 31/1/1964, lật đổ chính phủ Thủ Tướng Nguyễn Ngọc Thơ, bắt giam nhóm tướng lãnh chủ mưu cuộc đảo chánh Tổng Thống Diệm trong ngày 1/11/63 với tội dạnh là chủ trương “trung lập”. Tuy nhiên, Ðại Tướng Minh vẫn được giữ lại làm bù nhìn trong tổ chức “Tam Ðầu Chế” gồm Nguyễn Khánh- Trần Thiện Khiêm-Dương Văn Minh. Trong thực tế, chỉ mình Tướng Nguyễn Khánh hoàn toàn thao túng diễn trường chính trị với lực lượng quân đội làm nòng cốt.

 

  1. Tướng Khánh tiếp thực hiện nhiều màn ngoạn mục để củng cố quyền lực, như thành hình Hiến Chương Vũng Tầu, lập Tam Ðầu Chế (mới) gồm Nguyễn Khánh-Dương Văn Minh-Phan Khắc Sửu, mời ông Trần Văn Hương làm thủ tướng; lập Thượng Hội Ðồng Quốc Gia làm cố vấn (bù nhìn) cho chính phủ. Ngày 13-9-1964, nhóm sĩ quan thuộc Ðảng Ðại Việt do Ðại Tá Huỳnh Văn Tồn Tư Lệnh Sư Ðoàn 7 Bộ Binh (Cần Thơ) được Trung Tướng Dương Văn Ðức Tư Lệnh Quân Ðoàn IV hỗ trợ tổ chức đảo chánh lật đổ Tướng Khánh. Thiếu Tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư Lệnh Sư Doàn 1 Bộ Binh (Huế) bay về Sài Gòn điều động chỉ huy cuộc phản công. Ngày 19/2/1965 Thiếu Tướng Lâm Văn Phát, Ðại Tá Phạm Ngọc Thảo dựng thêm màn kịch gọi là “Biễu dương lực lượng”. Cuộc biểu dương cũng bị Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi lúc ấy giữ chức Tư Lệnh Quân Ðoàn I (Đà Nẵng) phối hợp cùng Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Không Quân dẹp tan. Nhân dịp này, Tướng Nguyễn Chánh Thi với danh nghiã là Tư Lệnh Quân Ðoàn Giải Phóng Thủ Ðô đã yêu cầu Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu giải nhiệm Tướng Nguyễn Khánh, buộc Tướng Khánh phải xuất ngoại gọi là trị bệnh.

 

  1. Ngày 25-2-1965 Tướng Nguyễn Khánh lên đường lưu vong sau hơn một năm khuấy động. Cũng ngày 25-2-1965, Bác Sĩ Phan Huy Quát thành lập chánh phủ dân sự, nhưng lại bị khối Công Giáo biểu tình chống đối nên cuối cùng, Thủ Tướng Quát phải giải tán chính phủ sau gần bốn tháng cầm quyền đầy rối loạn. Đồng thời Quốc Trưởng Phan khắc Sửu cũng nhận thấy vị thế của mình không có thực quyền nên đã cùng Thủ Tướng Quát đồng từ chức trao quyền điều khiển quốc gia lại cho quân đội. Ngày 6/6/1965 Hội Ðồng Quân Lực đã nhóm họp phiên khẩn cấp tại Bộ Tổng Tham Mưu, bầu lên một cơ cấu nhận lãnh trách nhiệm điều khiển quốc gia với Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Ðạo Quốc Gia (Quốc Trưởng); Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ Tư Lệnh Không Quân làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương (Thủ Tướng). Chế độ quân nhân lấy Ngày 19 Tháng 6 1965 làm Ngày Quân Lực.

 

  1. Tóm lại, chưa đầy hai năm (cuối 1963, đầu 1965) đã có đến ba cuộc đảo chánh, biểu dương lực lượng tranh giành quyền lực; Bộ Tổng Tham Mưu thay đổi đến năm tổng tham mưu trưởng, tính đến 1965, Thiếu Tướng Cao Văn Viên là tổng tham mưu trưởng thứ 6. Trong cùng lúc, tình hình hỗn loạn chính trị ở Sàigòn giúp giới lượng định tình hình ở Hoa Thịnh Đốn củng cố (thêm) quan điểm: Tình hình quân sự Miền Nam quả quá tồi tệ, không có thể “thắng cộng sản” với thành phần tướng lãnh đương quyền! Hóa ra, nhóm người Mỹ nầy (ĐÃ) mau mắn quên (quên hoàn toàn) quan niệm khởi động thảm kịch 1 Tháng 11, 1963: “phải lật đổ chế độ Diệm để thay thế bằng một thành phần quân nhân”Nhận định của nhóm “phóng viên báo chí trẻ” ở Sàigòn, giới ngoại giao Mỹ nhận ảnh hưởng của Phụ Tá Ngoại Trưởng Harriman, quyết lật độ chế độ TT/NĐD. Và hệ quả (tất nhiên) của quan điểm nầy là: Đỗ quân chiến đấu vào Miền Nam là một yếu tố tối cần thiết để “chiến thắng cộng sản”- Hiện thực Chiến Lược Domino ngăn chận cộng sản (Cộng sản nào?-Pnn) ở Vĩ Tuyến 17 – Biên cương mới của Mỹ! Thêm một lần, những người lập chính sách Mỹ đã quên hẳn một nửa (Phần quan trọng của Sách Lược Domino của Tổng Thống/Đại Tướng Eisenhower) đã dặn dò kỹ là không được đưa quân chiến đấu vào Đông Dương – Chính phủ TT/Eisenhower đã hành xử do từ quan điểm chiến lược: Không muốn trực tiếp giúp chế độ Thực Dân Pháp, và tránh đụng độ với Trung Cộng như đã gặp phải ở mặt trận Triều Tiên (1950-1953).

 

  1. Đến đây phải nhắc lại: Năm 1963, Ngô Đình Diệm bị giết là vì ông ấy muốn thực hiện một điều gì (tương tự như cuộc rút quân dự trù 1965 của TT Kennedy. Tóm lại, chỉ là: “ĐỖ QUÂN VÀO/RÚT QUÂN RA KHỎI VIỆT NAM” chứ không có gì khác! Tổng Thống Johnson thực hiện tiếp màn Bi Kịch Lớn/ Chiến Tranh VN của Thế Kỷ 20 với tác động hậu qua, hệ quả cho tới hôm nay qua Thế Kỷ 21. Tổng Thống Mỹ chỉ là nhân viên cao cấp nhất của ngành hành pháp thế nên mọi quyết định lớn liên quan đến an ninh quốc gia phải có sự chuẩn thuận của quốc hội. Biến cố Vịnh Bắc Bộ được hình thành.. Ngày 2 Tháng 8, 1964 Tàu USS Maddox bị ba phóng thủy lôi của Bác Việt “tấn công” trong vùng biển quốc tế thuộc Vịnh Bắc Bộ. Ngày 4 Tháng 8, trận đụng độ thứ hai xẩy ra. Quốc Hội Mỹ họp khẩn, Ngày 7 Tháng 8, 1964 lưỡng viện quốc hội tuyên cáo Nghị Quyết Vịnh Bắc Việt “Cộng Sản Tấn Công Mỹ ” với số phiếu áp đảo 88/2 ở Thượng Viện; 410/0 ở Hạ Viện. (Robert S. McNamara IN RETROSPECT Times Books, New York, 1995. Pg 139).

26-Nhưng cũng chính Mc Namara, Bộ Trưởng Quốc Phòng hai đời tổng thống Mỹ (1961-1968), năm 1995 đi Hà Nội gặp Võ Nguyên Giáp ngỏ lời than thở ăn năn..Tôi đã lầm! Lầm quá! Cùng với Giáp, ông xác nhận: Cuộc gọi là tấn công Ngày 4 Tháng 8  chỉ là tưởng tượng! Sau nhiều năm điều hành, thực hiện chiến tranh trả bằng gía máu 58,000 chiến binh Mỹ; phòng tuyến Nam Sông Bến Hải (xây dựng năm 1966) có tên McNamara Line – 1991, Cựu Bộ Trường Quốc Phòng Mỹ/Chủ Tịch Ngân Hàng Thế Giới McNamara có lời (RẤT) thành thật: Tổng thống Johnson và tất cả chúng tôi (trong nội các của Johnson) ĐỀU LẦM LẪN (Ibd; Pg 143). Nhưng tại năm 1964 không ai nói với Tổng Thống Johnson như thế, Tháng 3. 1965 hai tiều đoàn Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ lên Đà Nẵng. Không một ai ở Mỹ hoặc ở Sàigòn phản đối cuộc đỗ quân nầy. Nhắc lại cũng không thừa: Hai Tổng thống NĐDiệm và Kennedy đã bị thanh toán từ tháng 11/1963.

27- Từ hai tiểu đoàn TQLC khoản 2000 lính tác chiến 3/1965 đến năm 1968, quân số số Mỹ ở VN đã quá số 500.000 người, xấp xỉ 550 ngàn tỷ, tiêu hết 77.4 Tỷ (Tương đương 525 Tỷ tại 2021). Và hình ảnh Tổng Thống Johnson bị miệt thị với danh tự xấu xa nhất tại những cuộc biểu tình ở trước Điện Capitol. 

Một tháng trước lần McNamara từ nhiệm, 36 của 44 tỉnh lỵ; 5/6 thành phố lớn; 64/242 thị trấn, quận lỵ thành phố Miền Nam đồng loạt bị tấn công, Cuộc tấn công khởi đi từ đêm Giao Thừa Tết Mậu Thân, đêm 30 rạng 31 tháng 1, 1968. Vào thời điểm 1968, chiến tranh Việt Nam đã tạo nên một thất lợi tâm lý trầm trọng trong dư luận Mỹ Quốc, từ sự kiện ký giả W. Cronkrite có mặt tại Sài Gòn ngay trong tháng Hai, khi trận chiến đang bùng nổ giữa những đường phố, để sau đó trong buổi phát hình ngày 27 cùng tháng, từ Việt Nam W. cronkite người có khả năng lèo lái dư luận quần Mỹ đã mạnh mẽ xác định: ”Hơn bao giờ hết, chúng ta có thể nói rằng kinh nghiệm đẫm máu tại Việt Nam sẽ phải mở ra một lối thoát”. Tương tự như lời thúc dục của McNamara với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trong lần viếng thăm Sài Gòn từ 1967: “Chúng tôi cần thương thuyết với Hà Nội để cho cuộc tuyển cử sắp tới (trong năm 1968)”, hoặc của Đại Sứ Bunker tại Sài Gòn: “Dư luận Hoa Kỳ đã trói tay tổng thống (Mỹ), thế nên phải có cuộc thương thuyết hòa bình (tại Paris) để chứng tỏ cùng Quốc Hội và Nhân Dân Hoa Kỳ rằng cả Hoa Thịnh Đốn lẫn Sài Gòn đều mong muốn hoà bình”. Tóm lại là PHẢI RÚT QUÂN!

28- Như vậy chỉ ba năm (1965-1968), Tổng Thống Johnson tháng 8/1964 người được Quốc Hội Mỹ ủy quyền (gần như tuyệt đối) mở rộng chiến tranh “Chống cộng sản/Cứu nước Mỹ” nay trở thành Tội Nhân Chiến Tranh!  Tổng Thống Jonhson suy sụp toàn diện, ông bỏ cuộc tái ứng cử 1968, nhường diễn trưởng chính trị lại cho Richard Nixon, Đảng Cộng Hòa, người được mệnh danh là “nhân vật nhận chuẩn bị kỹ nhất để làm Tổng Thống Mỹ. Ứng Cứ Viện Nixon ứng cử với con bài chủ – Việt Nam Hóa Chiến Tranh-Rút quân đội Mỹ về nước.  Richard Nixon được một nhân vật kiệt xuất làm Cố Vấn An Ninh Quốc Gia. tiếp giữ chức Ngoại Trưởng, Henri Kissinger đoạt thắng lợi hai kỳ ứng cử, với chiến thắng áp đảo trong lần bầu cử năm 1972 với tỷ lệ 49/50 Cử Trị Đoàn. Tổng Thống Nixon đạt được hai kỳ tích chính trị-ngoại giao: Ký kết Thông Cáo Thượng Hải 1972 với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc đặt nên hòn đá tảng chính trị – ngoại giao Mỹ-Hoa cho TÁM ĐỜI TỔNG THỐNG MỸ TỪ 1972 ĐẾN HÔM NAY với kết quả: Tập Cận Bình trong lễ quốc khánh 1/10/2019 tuyên bố chính thức: Năm 2049 sẽ thay thế Mỹ làm bá chủ thế giới. Riêng việc ký kết Hiệp Định Ba Lê 27/1/1973 với CS Hà Nội để có kết thúc Chiến Tranh VN trong Hòa Bình và Danh Dự – Ba nước Đông Dương/Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, 30/4/1975 không có có hội phục hồi. Tác giả Larry Berman đánh giá: KHÔNG HÒA BÌNH – KHÔNG DANH DỰ!     

29 – Chúng ta kết thúc Bài Học Thứ Hai với sự kiện hôm nay.. Hòa Bình/Hiệp Định Ba Lê 27/1/1973 tồn tại đến những hai năm, hai tháng, Và nếu “Hòa Bình” phải cơn nguy nan như lúc ấy, 1974-1975 thì ắt phải có lý do – Đấy là Nguyễn Văn Thiệu “một người tuyệt vọng đến độ phát hoảng và đứng đầu danh sách tham nhũng ” và dù cho miền Nam có mệnh hệ nào thì “Việt Nam cũng không phải là tận cùng thế giới”! Tóm lại, chỉ còn đôi lời cam kết qua những lá thư giữa Nixon và Nguyễn Văn Thiệu!  Cũng không có gì khó, sẵn vụ năm người Cuba đột nhập vào tòa nhà Watergate của Đảng Dân Chủ.  Hai  ký giả Bernstein và Woodward của báo Washington Post được một “ông nằm vùng, phục sẵn trong Bạch Cung, bí danh Deep Throat” tên thật Mark Felt, phụ tá FBI.  Ông nầy hàng tuần báo cho báo Post  đủ các chi tiết về Nixon, các cố vấn John Mitchell, Halderman.. Dằng co một hồi đến 8 Tháng 8, 1974 thì TT Nixon buộc phải từ chức Vô hiệu hóa tất cả những lời cam kết với TT/NVThiệu! Và ông Thiệu thì đã ra khỏi nước từ 24/4/1975 sau khi gánh tội là kẻ “tham nhũng” gây nên sụp vỡ Miền Nam.

 #30- Sự trùng hợp về thời gian 20 năm trong chiến tranh Việt Nam (1955-1975) lập lại ở Afghanistan vào ngày 15/08/2021 với hình ảnh chiếc trực thăng di tản người Mỹ chạy thoát từ nóc Tòa Đại Sứ Mỹ trong lúc phiến quân Taliban đã chiếm dinh tổng thống không tốn một viên đạn, sau khi Tổng Thống Ashraf Ghani bỏ trốn ra nước ngoài.. Lịch sử lập lại khá chính xác. Trong diễn văn hôm 16/8/2021, TT Biden cho biết Hoa kỳ đã chi tiêu hơn 1,000 tỷ Dollars để huấn luyện và trang bị cho 300,000 quân của Chính phủ Afghanistan. Nhưng lực lượng này phần đông đã không dám chống lại quân Taliban khi bị tấn công. Nhà lãnh đạo Mỹ đã trút trách nhiệm lên giới lãnh đạo Afghanistan đã bỏ cuộc, chạy trốn ra nước ngoài sau khi đã vô cùng tham nhũng!

Năm 1975, Tổng Thống Richard Nixon đã thất hứa không trả đũa quân cộng sản Bắc Việt vi phạm Hiệp định Ba Lê, tấn công chiếm đóng Sàigòn, do Nixon đã buộc phải từ chức sau vụ Watergate! Cũng tương tự, năm 2020, ông Trump không đắc cử thì hứa hẹn bao nhiêu có giá trị gì đâu? Và cũng y hệt đối với VN trên báo chí Mỹ luôn có nhận định: Quân lực VNCH  KHÔNG CHỊU CHIẾN ĐẤU! Thế nên, năm 2021 TT/Biden (cũng) chỉ cần lập lại: ”Quân đội Mỹ không thể và không nên chiến đấu trong một cuộc chiến và chết cho cuộc chiến đó, trong khi lực lượng Afghanistan không muốn chiến đấu cho chính họ.” Người dân Mỹ nào phản đối nhận định nầy? Đối với người Việt miền Nam, TT/Nixon và nước Mỹ đã đào hố chôn vùi danh dự của một cường quốc vì đã “phản bội” đồng minh qua ký kết Hiệp Định Ba Lê, 27/1/1973! Rất may, hôm nay TT Biden có Cựu TT/Trump và Cựu Ngoại Trưởng Pompéo hứa riêng (gì đó) với Taliban mà thôi!

Bài Thứ Ba đang tiếp diễn!

Phan Nhật Nam

Cali, 19/8/2021 –Ngày CSVN đánh tráo lịch sử tại Hà Nội, 19/8/1945!