BÀ AMY CONEY BARRETT TRỞ THÀNH THẨM PHÁN TỐI CAO PHÁP VIỆN THỨ 9 CỦA HOA KỲ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Video trên đây là lễ tuyên thệ của tân Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Amy Coney Barrett. Sau khi Thượng Viện bỏ phiếu chuẩn nhận với 52/48,  Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ có thêm Thẩm Phán thứ 9.  Bà Amy Coney Barrett sẽ là Thẩm Phán trẻ nhất hiện nay và bà giữ chức vụ này suốt đời, có thể gần nửa thế kỷ nữa. Năm nay bà 48 tuổi. Bà là người có khuynh hướng bảo thủ, thiên về đạo đức, giữ gìn truyền thống và không ủng hộ phá thai.

Đây là một chiến thắng to lớn cho TT Trump và đảng Cộng Hòa vì sự kiện này sẽ tạo nhiều ảnh hưởng đến việc định hình  nhiều chính sách của Mỹ trong gần nửa thế kỷ sắp tới. Với sự chuẩn nhận này, tại Tối Cao Pháp Viện, khuynh hướng bảo thủ và truyền thống giữ 6/3 trong tổng số 9 thẩm phán. 

***********

VietcarolinaTV youtube: