LỄ GIỖ LẦN THỨ 54 CỐ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM (1963-2017) TỪ NAM CALIFORNIA (Nov.11-2017)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

  Nov.11-2017

 Westminster, CA –  LỄ GIỖ hàng năm tưởng nhớ đến công đức của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm được tổ chức rất uy nghiêm tại Tượng Đài Chiến Sĩ tại Westminster với rất nhiều  Hội đoàn, Đơn vị, Tập thể Quân Dân Càn Chính VNCH và Đồng bào đến tham dự.