Việt Nam treo tấm Banderole độc đáo !!!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Nhã Nguyễn
EmailIn
HÀ NỘI
treo tấm banderole độc đáo !!!


“Bác” mất mừng rơn cười thỏai mái!
Xác ôi phơi bẩn cả không gian,
Cái HỌC ngày nay thời mạc kiếp
VIỆT NGỮ xối bùn khóc vỡ tan…!
Ui trời ! Bác mất mà tụi nó mừng kìa ! Hi hi. . .
(Bó tay. com)
Ảnh của Nhã Nguyễn.