Xin các bạn giúp đỡ chuyển giùm cho người chiến hữu : Nữ BĐQ Hồ Thị Mỹ Hương tìm chồng là : Trung Úy Lưu Lập Trung (K6/68 Thủ Đức)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

                     Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH,

 
Đặc biệt đại gia đình BĐQ/QLVNCH..
 
                                               câu chuyện về nữ BĐQ Hồ Thị Mỹ Hương …
 
và phần nhắn tin tìm chồngTrung Úy Lưu Lập Trung….
 
Xin Quý Vị, Quý NT và CH quan tâm giúp đở và tiếp tay phổ biến rộng rãi…
 
 
Trân trọng..

                                                   CÓ AI BIẾT TIN TỨC GÌ CỦA
TRUNG ÚY LƯU LẬP TRUNG HAY KHÔNG?
NẾU ANH ĐÃ CHẾT, CHẾT Ở ĐÂU? NGÀY THÁNG NÀO?
CHÔN Ở ĐÂU?
NẾU ANH CÒN SỐNG, HIỆN ANH ĐANG Ở ĐÂU?
 
Chồng tôi, TRUNG ÚY LƯU LẬP TRUNG, Khóa 6/68 THỦ ĐỨC,
Trưởng ban IV Liên đoàn 24 Biệt Động Quân, là một trong những người lính đã tử thủ Trại Mãnh Hổ, hậu cứ của Liên đoàn 24 Biệt Động Quân,
Ban Mê Thuột – cùng với Thiếu tá Lê Đình Hồng, chỉ huy hậu cứ.
 
Xin gọi điện thoại cho tôi,
Biệt Động Quân Hồ Thị Mỹ Hương, DT số 618 8988 9562,
hoặc nhắn tin qua email: nguyen@nguyenkhapnoi.com,
MẸ CON TÔI XIN CÁM ƠN RẤT NHIỀU.