TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM KHÓA 16: VỚI 6 ĐẠI TÁ, 1 TRUNG TÁ OAI HÙNG CỦA QL/VNCH

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1. TỔNG QUÁT.

    Nhằm đào tạo Sĩ Quan Hiện Dịch cho cả 3 Quân Chủng: Hải, Lục và Không Quân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã ký Sắc Lệnh số 317/QP/TT ngày 29-7-1959 cải tổ Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt thành Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN) với chương trình Văn Hóa và Quân Sư 4 năm. Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Khóa 16 được tuyển chọn và huấn luyện theo tinh thần sắc lệnh này. Sau ngày mãn khóa, các tân sĩ quan có trình độ Văn Hóa tương đương năm thứ 2 Đại Học Dân Sự và trình độ Quân Sự vững chắc để chỉ huy đơn vị cấp Trung Đội và Đại Đội trong cuộc chiến tranh mới chống lại ý thức hệ cộng sản. Khóa 16 là khóa đầu tiên đặt nền móng cho chương trình huấn luyện mới, tạo tiền lệ cho các khóa sau, phải trải qua những giai đoạn thanh lọc và thử thách cam go.
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-nhaphoc.jpg
Khóa Sinh K16 trình diện nhập học tại TVBQGVN cũ.
 
– Nhập Trường: Ngày 23-11-1959.
– Số Khóa Sinh Nhập Trường: 326.
– Thời Gian Thụ Huấn: Từ ngày 23-11-1959 đến ngày 22-12-1962.
– Mãn Khóa: Ngày 22-12-1962.

– Số sĩ quan tốt nghiệp: 226.
– Vị Chủ Tọa Ngày Mãn Khóa: Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
– Tên Khóa: Khóa Ấp Chiến Lược.
– Thủ Khoa: SVSQ Bùi Quyền.
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-tks-1.jpg
Khóa sinh K16 được các NT K14 tiếp đón tại phi trường Liên Khương

2- KHÓA 16 – THỜI GIAN THỤ HUẤN.
Năm thứ 1.
– Nhập học tại Trường Cũ, gần Hồ Mê Linh.
– Chỉ Huy Trưởng: Thiếu Tướng Lê Văn Kim.
– Trong 8 tuần sơ khởi, một số khóa sinh bị loại vì lý do sức khỏe và lý lịch.
– Ngày 5-6-1960, TT Ngô Đình Diệm đặt viên đá đầu tiên xây Trường mới trên đồi 1515.
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-tks-2.JPG
Khởi đầu 8 tuần lễ sơ khởi
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-tks.jpg
Chuẩn bị ra bãi tập
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-tks1.JPG
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-ganalpha-2.jpg
SVSQ K14 gắn Alpha cho TKS/K16 sau 8 tuần lễ Sơ Khởi.
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-datvienda-1.JPG
Tổng Thống Ngô Đình Diệm đặt viên đá đầu tiên
xây cất TVBQGVN trên đồi 1515, ngày 5-6-1960.
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-vongcung-1.JPG
Đội hình Liên Đoàn SVSQ đầu tiên tại Trường mới
trên đồi 1515 với 2 khóa 16 và 17.

http://www.vobivietnam.org/images/k16-namthu1-1.jpg
SVSQ/K16 năm thư 1, quân phục làm việc

Năm thứ 2:

– Chỉ Huy Trưởng: Tr/Tá Trần Ngọc Huyến thay thế Th/Tướng Lê Văn Kim sau biến cố Chỉnh Lý ngày 11-11-1960.
– 52 SVSQ, vì số điểm văn hóa dưới trung bình, mặc dầu điểm quân sự cao, được chuyển về thụ huấn Khóa 2 Trường Hạ Sĩ Quan tại Nha Trang, tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn Úy Hiện Dịch.
– Khóa đầu tiên được tuyển chọn về 2 Quân Chủng Hải Quân và Không Quân từ cuối năm thứ 2. Đại diện BTL/KQ lên Trường chọn 30 SVSQ, và đại diện BTL/HQ chọn 15 SVSQ. Những SVSQ này sau khi mãn khóa sẽ trình diện Quân Chủng liên hệ để theo học chương trình huấn luyện chuyên môn.
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-namthu1-2.jpg
SVSQ/K16 năm thứ 2, quân phục dạo phố Mùa Hè.

http://www.vobivietnam.org/images/k16-lophoc-vh.jpg
SVSQ/K16 trong một lớp học Văn Hóa.
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-lophoc-vh-1.JPG
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-lophoc-vh-2.JPG
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-phong-tn-1.jpg
Phòng thí nghiệm hóa học
 
Năm thứ 3:
– Sau ngày Khóa 15 mãn khóa, kể từ ngày 3-6-1961, Khóa 16 đảm trách Hệ Thống Tự Chỉ Huy Liên Đoàn SVSQ/TVBQGVN (LĐ/SVSQ).
– Tháng 8/1961, K16 và K17 được chuyển sang doanh trại Trường Võ Bị mới tại đồi 1515. LĐ/SVSQ gồm 2 khóa.
– Ngày 23/11/1961 Khóa 18 nhập học, K16 đảm trách huấn luyện TKS Khóa 18.   
– Du hành quan sát: Thăm các quân trường (Pháo Binh, Hải Quân, Biệt Động Quân, Công Binh, Truyền Tin). Thăm các BTL/TQLC, SĐ5/BB. Quan sát nhẩy dù biểu diễn tại bãi nhẩy dù Củ Chi.
– Thụ huấn khóa Rừng Núi Sình Lầy nửa tháng tại TTHL/BĐQ Dục Mỹ, Nha Trang.
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-truongmoi-1.JPG
Doanh trại TVBQGVN trên đồi 1515
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-dienhanh62-1.jpg
TVBQGVN chiếm giải Nhất Diễn Hành Quốc Khánh,
ngày 26/10/1961, với 2 khóa 16 và 17 tại Sài Gòn.
http://www.vobivietnam.org/images/k16-dienhanh-1.jpg
 
Huấn luyện TKS/K18
http://www.vobivietnam.org/images/k16-huanluyen-k18-1.jpg
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-huanluyen-k18-2.jpg
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-huanluyen-k18.jpg
 
 
Du hành quan sát Lữ Đoàn Dù
http://www.vobivietnam.org/images/k16-duhanh-nd.jpg
 
Du hành quan sát TTHL/HQ Nha Trang
http://www.vobivietnam.org/images/k16-duhanh-hq.jpg
 
 
Năm thứ 4.
– Ngày 21-11-1962 K19 nhập học, LĐ/SVSQ có 4 khóa: 16, 17, 18 và 19.                   
– Hoàn tất chương trình thụ huấn 4 năm thu gọn trong 3 năm 1 tháng theo chỉ thị của TT Ngô Đình Diệm vì tình hình chiến sự.
– Tuyển chọn đơn vị.  Các tân thiếu úy được phân phối:
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-ttduyetbinh-1.JPG
TT Ngô Đình Diệm và Đại Tướng Lê Văn Tỵ duyệt đội hình SVSQ/K16
 
http://www.vobivietnam.org/images/k16-thukhoa-1.JPG 
<span style=”box-sizing:border-box;border-width:0px;border-style:initial;border-color:initial;font-family:inherit;vertical-ali