THƯ TT DONALD TRUMP TRẢ LỜI THƯ BAN VẬN ĐỘNG “KẾT ÁN ĐẢNG CỘNG SẢN TÀU LÀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sau khi nhận được thư của Ban vận Động  của 125 đoàn thể gửi TT Trump ngày 29/09/2020 cùng ký tên “Kết Án Đảng Cộng Sản Tàu là tội phạm Liên Quốc Gia” . Mặc dù TT Trump rất bận rộn trong những ngày tranh cử và cũng là lúc TT đang bị dương tính Virus Vũ Hán. Nhưng TT  Donald Trump Cũng dành thời gian trả lời lời thư của Ban Vận Động: