THÔNG BÁO SỐ 03 VỀ DIỄN TIẾN HOẠT ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO VẬN ĐỘNG BẢO VỆ HOÀNG SA & TRƯỜNG SA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trân trọng kính gởi :

Qúi Ban Đại Diện Cộng Đồng, Quí Hội Đoàn & Tổ Chức, Qúi Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí, Qúi Đồng Hương & ACE Thanh Niên Sinh Viên, Qúi Niên Trưởng, Chiến Hữu và Thân Hữu :
                 Thông Báo Số 03 về Diễn Tiến Hoạt Động của Phong Trào Vận Động
                         Bảo Vệ Hoàng Sa & Trường Sa và Hòa Bình Thế Giới.
Kính mong Quí Vị hỗ trợ và xin tiếp tay chuyển tiếp TB này đến các tổ chức, hội đoàn và cá nhân mà Qúi Vị có liên hệ để giúp PT có thể nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn.
Xin chân thành cám ơn Qúi Vị.
TM. Ủy Ban Điều Hành Phong Trào,
Trân trọng,
Thái Văn Hòa
TB :  Att. thư gởi theo sách đến Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu HK do GS Nguyễn Văn Canh biên soạn. Riêng danh sách A Group of Concerned Citizens gởi theo Thư gồm trên 80 tổ chức, hội đoàn và cá nhân cùng đứng tên, chúng tôi xin được miễn Att. vì danh sách quá dài.
Xin kèm theo Thông Báo Số 01 và Số 02 của PT để Qúy Vị tiện tham khảo.
Trân trọng,
TM. Ủy Ban Điều Hành PT.
 
Thái Văn Hòa 
PHONG TRÀO VẬN ĐỘNG BẢO VỆ HOÀNG SA &TRƯỜNG SA
và HÒA BÌNH THẾ GIỚI
PO.Box 362057, Milpitas, CA 95036-3057
Điện thoại : 408-771-5146. 
Số 03/PTVD- 07/01/2020
THÔNG BÁO


Diễn tiến hoạt động của Phong Trào về việc thực hiện kế hoạch phân phối sách tiếng Anh “ DOSSIERS ON PARACELS & SPRATLYS AND NATIONAL SOVEREIGNTY “ đến các vị Nguyên Thủ Quốc Gia, Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu HK…

Kính thưa Quí Vị :

Sau Thông Báo số 01/PTVD- 06/05/2020 về việc Thành Lập Phong Trào Vận Động Bảo Vệ Hoàng Sa & Trường Sa và Hòa Bình Thế Giới và Thông Báo số 02/PTVD/-06/06/2020 về Kế Hoạch Phân Phối Sách Tiếng Anh , Phong Trào đã nhận được nhiều lời khích lệ và những đóng góp thiết thực của nhiều tổ chức, hội đoàn & cá nhân :

I- GHI DANH THAM GIA, HỖ TRỢ :

33–Đại Gia Đình GS Nguyễn Ngọc Huy
34–Hội Cao Niên Diên Hồng Oakland
35 -Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam
36- ViệtList.us
37- Hội CSQG Úc Châu
38- Hội CSQG Kansas

39- Nhóm Hàng Hải
40- Ca Nhạc Sĩ Việt Khang


Phong Trào cũng được sự tiếp tay tích cực của Ông Nguyễn Xuân Nam, Ông Nguyễn Kinh Doanh, Bà Dược Sĩ Nguyễn Đức Minh Ngọc Chủ Tịch Cộng Đồng Trung Tâm Florida, Ông Huỳnh Lương Thiện, Ông Mỹ Lợi, Việtlist.us, BS Tôn Thất Sơn, Ông Du Miên, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Bà Tâm An, Ông Trung Đỗ …trong việc phổ biến các TB của Phong Trào.

II- YỂM TRỢ TÀI CHÁNH & BẢO TRỢ SÁCH :

1- Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị ( Ông Nguyễn Trung Châu ) : $1,500.00
Mua sách và phụ trách công tác gởi sách đến Tổng Thống, Phó Tổng Thống, Bộ Trưởng Quốc Phòng, Ngoại Giao, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia HK và một số lãnh tụ các quốc gia trên thế giới.

2- Ông Nguyễn Hữu Ninh ( Liên Minh Dân Chủ VN ) $720.00

3- Bà Nguyễn Ngọc Dung $100.00
Mua sách và phụ trách công tác gởi sách đến Thủ Tướng, Phó Thủ Tướng, Bộ Trưởng Quốc Phòng, Ngoại Giao, một số Bộ Trưởng quan trọng và các Đảng đối lập của Canada


4- Bác Sĩ Trần Văn Cảo, Nam California $640.00
Bảo trợ sách, cước phí và giúp PT lo việc gởi sách đến 14 Thượng Nghị Sĩ của 7 Tiểu Bang : California, Oregon, Washington, Arizona, Texas, Florida, Louisiana.

5- Hội CSQG/VNCH Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận ( Ông Hồ Văn Tâm ) $480.00
Bảo trợ sách, cước phí và nhờ PT lo việc gởi sách đến 1 TNS – 10 DB và 1 Thư Viện

6- Hội CSQG/VNCH Massachusetts ( Ông Nguyễn Văn Ngôn ) $320.00
Bảo trợ sách gởi 2TNS và 5DB của Tiểu Bang Massachusetts

7- Ông Hàng Văn Bé và Thân Hữu, Massachusetts $170.00
Bảo trợ sách gởi đến 4 DB Tiểu Bang MA

8- Ông Bùi Ngọc Trung, Connecticut $80.00
Bảo trợ sách và tự lo liệu việc gởi sách đến 2 TNS của Tiểu Bang Connecticut

9- Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại ( BS Phạm Đức Vượng ) $400.00
Bảo trợ sách gởi các Dân Biểu HK

10- Hội CSQG/VNCH Houston và Phụ Cận ( Ông Lê Văn Thao ) $610.00
Bảo trợ sách gởi cho các Dân Biểu Texas

11-Trung Tâm Cộng Đồng Florida ( Dược Sĩ Nguyễn Đức Minh Ngọc ) $400.00
Bảo trợ sách gởi 10 Dân Biểu HK
 
12- Ca Nhạc Sĩ Việt Khang  $200.00
Bảo trợ sách gởi 5 Dân Biểu HK                                                                         


Cộng : $5,620.00.

Ngoài ra, các hội đoàn, tổ chức, cá nhân sau đây đã yểm trợ tài chánh và ủy nhiệm Phong Trào tùy nghi xử dụng theo kế hoạch phân phối sách của PT :

1- Ông Nguyễn Hữu Ninh ( Liên Minh Dân Chủ Việt Nam ) $1,000.00

2- Ông Nguyễn Trung Cao, Cựu HT Hội Ái Hữu ĐH Quảng Ngãi Hải Ngoại $500.00


3- BS Hoàng Cầm $500.00


4- BS Mã Xái $200.00


5- Ông Gip A Dziêng ,Vòng Chăn Sênh, Hoàng A Sam $600.00


6- Hội CSQG/VNCH Dallas/Fortworth ( Ông Đoàn Tống ) $500.00


7- Hội CSQG/VNCH San Diego ( Ông Nguyễn Ngọc Tuấn ) $400.00


8- Ông Bà Nguyễn Trọng Chinh $500.00
 
9- Ông Hoàng Ngọc Vinh $100.00


10-Nhóm Cựu Nhân Viên CSQG Quảng Ngãi ( Ông Hồ Anh Triết ) $800.00


11-Ông Bà Lê Văn Thạnh, Cựu HT Hội Ái Hữu Đại Học Vạn Hạnh Hải Ngoại $500.00


12- Bà Trương Quế Hương $400.00


13- Bà Phùng Thị Lộc và Nhóm Bạn Hữu $1,000.00 


14- Hội Ái Hữu CSQG Nam CA ( Ông Nguyễn Doãn Hưng ) $500.00


15- Hội Ái Hữu Lực Lượng CSQG Bắc CA ( Ông Nguyễn Tấn Lực ) $2,000.00


16- Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Ngãi Hải Ngoại Bắc CA ( Ông Nguyễn Văn Dzũng ) $500.00


17- Bà Nguyễn Thanh Thủy, Hội HO CứuTrợ TPB & QPVNCH $40.00


18- Phụng Sự Cộng Đồng, Tập Hợp Quốc Dân Việt, Thành Bộ VN Quốc Dân Đảng

Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ/Milpitas, Hội Thanh Niên Dân Chủ VN $300.00

19- Hội Cao Niên Diên Hồng Oakland ( Ông Trần Kiêm Thiều – Cựu LS Trần Minh Nhựt ) $100.00
 
20- Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Học Viện CSQG Bắc CA ( Ông Hà Đình Huy ) $200.00
 


Cộng : $10,640.00

Số tiền trên, không gồm tiền hỗ trợ chi phí dịch thuật và cộng tác với Ban Dịch Thuật của Giáo Sư Raymond Fadaley, Đại Học Gonzala. Các đóng góp này là của :

– Ông Bà Phan Hồng Long, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Đại Học Vạn Hạnh $5,000.00
  Ông Long có gợi ý đóng góp thêm…
– Giáo Sư Trần Huy Bích $3,000.00
– Bác Sĩ Hoàng Cầm $1,000.00
– Ông Bà Lê Văn Thạnh, Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu SV Đại Học Vạn Hạnh $500.00
– 3 Anh Chị cựu Sinh Viên Đại Học Vạn Hạnh $300.00

Tổng cộng số tiền PT đã nhận được và đã báo cáo chi tiết ở trên là $16,260.00 và các số tiền đóng góp trước ngày PT hoạt động là $9.800.00 đã được ACSAV Inc & UBĐH gởi Thư Cám Ơn và Biên Nhận cho từng tổ chức, cá nhân để tùy nghi xử dụng trong việc khai thuế hàng năm.

III- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỢT 1 :

1-Phong Trào đã đặt mua 91 quyển sách ở Amazon và công ty này sẽ gởi sách đến tận nhà cho các Vị bảo trợ. Quí Vị bảo trợ sẽ giúp PT gởi sách đến 19 TNS, DB và các giới chức như đã ghi trong Mục II.

2- Phong Trào đã trích ra $4,100.00 trong tổng số tiền trên ( $10,640.00 ) để đặt mua 81 quyển sách và số sách này sẽ do UBĐH phụ trách gởi đến 81 Thượng Nghị Sĩ HK kèm theo thư ( Att. ) và danh sách các hội đoàn, tổ chức và cá nhân cùng đứng tên dưới danh xưng A Group Of Concerned Citizens.

Ngoài ra, UBĐH cũng sẽ chuyển gởi 23 quyển sách đến các DB HK theo yêu cầu của hội đoàn đã nhờ UBĐH đảm trách

Tóm lại, trong đợt 1 của kế hoạch, PT đã giải quyết được nhu cầu về số sách gởi cho các Vị Lãnh Đạo Quốc Gia Hoa Kỳ và 9 Quốc Gia trọng yếu, mỗi quốc gia 5 quyển sách như Pháp, Anh, Nhật, Úc, Đức, Nam Hàn, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Indonesia cùng 100 Thượng Nghị Sĩ và một số Dân Biểu HK.

Trong đợt 2 sau ngày 15 tháng 7 năm 2020, PT sẽ mua sách và tiếp tục gởi cho các Dân Biểu và các Thư Viện QG HK từ số tiền tồn quĩ của đợt 1 và tiền yểm trợ mà PT đã được nhận thêm sau đó.

Kính thưa Quí Vị,

Sự hỗ trợ nhiệt thành của các tổ chức, hội đoàn, cá nhân qua những đóng góp tích cực với tổng số tiền đã được sơ kết trên là một minh chứng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của những tổ chức, cá nhân đã tận lòng đối với PT và là một sự khích lệ lớn lao đối với Ủy Ban Điều Hành trong trách nhiệm được giao phó.

Vui mừng trước những diễn tiến thuận lợi của bước đầu công tác, thừa ủy nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Cố Vấn và Ủy Ban Giám Sát, Ủy Ban Điều Hành chúng tôi xin kính gởi đến Quí Vị lời tri ân nồng nhiệt nhất và xin kính chúc Quí Vị cùng Quí Quyến được bình an, mạnh khỏe trong mùa đại dịch .

Kính thưa Quí Vị,

Phong trào rất ước mong được sự tiếp tay hỗ trợ của các tổ chức, hội đoàn, cá nhân chưa có cơ hội thuận tiện đóng góp trong thời gian qua.

Sự đóng góp của Quí Vị không những nói lên được tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của Quí Vị trước mối hiểm họa đã và đang do Trung Cộng gây ra đối với Thế Giới và Dân Tộc VN mà còn giúp cho Phong Trào có điều kiện thực hiện được chủ đích công tác chung như đã được đề cập trong các Thông Báo của Phong Trào.

Xin chân thành cám ơn Quí Vị.

Trân trọng,

San Jose, ngày 01 tháng 7 năm 2020
TM.Ủy Ban Điều Hành Phong Trào Vận Dộng Bảo Vệ Hoàng Sa & Trường Sa và Hòa Bình Thế Giới

         Chủ Tịch

       Thái Văn Hòa

Điện thoại liên lạc UBĐH :
– Thái Văn Hòa : 408-771-5146
– Nguyễn Tấn Lực : 408-828-4894
– Nguyễn Trung Cao : 510-529-1665
– Nguyễn Văn Dzũng : 408-806-3700
– Huỳnh Lương Thiện : 415-720-5247