THÁNG TƯ BUỒN LẮM EM ƠI ! (Anh Trần # Trần Lễ Nguyên)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 2 people

Tháng Tư buồn lắm em ơi!
Anh không muốn viết những lời yêu thương
Bắc Nam chồng chất máu xương
Hòa bình đánh đổi thiên đường lầm than.
Bốn hai năm lệ ngút ngàn
Cha đi cải tạo thương đàn con thơ
Vợ hiền một bóng bơ vơ
Mẹ già mòn mỏi đợi chờ tin con.
Thời gian nước chảy đá mòn
Nhưng lời Tổ Quốc vẫn còn đâu đây
Dù cho da ngựa bọc thây
Đem Hoa Dân Chủ trồng đầy Quê Hương.
Trần Lễ Nguyên
Ngày 14 tháng 4, năm 2017.