QUỐC HỘI HOA KỲ THÔNG QUA LUẬT BỔ SUNG VỀ TỰ DO TÔN GIÁO (Mạch sống)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thêm thắng lợi trong công cuộc quốc tế vận năm 2015-2016

Mạch Sống, ngày 13 tháng 12, 2016

http://machsongmedia.com

Hôm nay Quốc Hội thông qua dự luật HR 1150 để bổ sung luật tự do tôn giáo quốc tế. Văn bản dự luật đã được chuyển ngay sang Toà Bạch Ốc để Tổng Thống ký ban hành.

Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, New Jersey) và nữ Dân Biểu Anna Eshoo (Dân Chủ, California) là đồng tác giả của dự luật này, có tên chính thức là Frank Wolf International Religious Freedom Act (Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Frank Wolf), lấy theo tên của cựu Dân Biểu Frank Wolf (Cộng Hoà, Virginia), tác giả của Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế nguyên thuỷ được ban hành năm 1998.

“Đây là thắng lợi thứ hai trong kế hoạch tổng vận động Quốc Hội năm 2015-2016 với sự hưởng ứng bền bỉ của rất đông đồng hương ở trên 30 tiểu bang Hoa Kỳ”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói.

Trong Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2016, tại buổi điều trần do DB Smith chủ toạ, Ts. Thắng chính thức kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ nhanh chóng thông qua dự luật HR 1150.

Ts. Nguyễn Đình Thắng điều trần trước tiểu ban nhân quyền do DB Christopher Smith chủ toạ, ngày 22 tháng 6, 2016 (ảnh BPSOS)

Song song  với việc phối hợp cuộc tổng vận động trong cộng đồng người Việt, BPSOS đã cùng với nhiều chục tổ chức hoạt động ở tầm vóc quốc gia Hoa Kỳ và quốc tế, phần lớn cùng sinh hoạt trong Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ, đã cùng nhau vận động Quốc Hội trong suốt thời gian 7 tháng qua.

“Chúng tôi đã chia nhau thành lập phái đoàn đến gặp từng văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ để kêu gọi thông qua dự luật này”, Ts. Thắng giải thích. “Và chúng tôi đã tiếp tục cho đến gần như giờ phút chót của khoá Quốc Hội hiện nay.”

Theo lịch trình, Quốc Hội sẽ bãi khoá vào cuối tuần này.

Đầu năm 2015, BPSOS công bố kế hoạch vận động cho các năm 2015-2016. Một mục tiêu của kế hoạch này là vận động cho 3 dự luật:

(1)  H.R. 1150 – Frank R. Wolf International Religious Freedom Act of 2015

(2)  H.R. 624 – Global Magnitsky Human Rights Accountability Act

(3)  H.R. 2140 – Vietnam Human Rights Act of 2015

Như vậy, kế hoạch này đã thành công với 2 trong 3 dự luật kể trên. Dự luật H.R. 624, với nội dung chế tài cá nhân các người vi phạm nhân quyền, đã được Quốc Hội thông qua tuần trước và đang chờ chữ ký ban hành của Tổng Thống Obama.

“Trong 2 tuần qua chúng tôi cũng đã làm việc với văn phòng của DB Smith để thúc đẩy cho dự luật Nhân Quyền Việt Nam, HR 2140, nhưng không còn đủ thời gian”, Ts. Thắng giải thích. “Đây sẽ là một mục tiêu cho các Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2017-2018.”

Dự luật HR 1150 vừa được Quốc Hội thông qua ngày hôm nay có những điểm chính sau đây:

(1)    Bộ Ngoại Giao phải lập danh sách các người vi phạm tự do tôn giáo một cách trầm trọng.

(2)    Bộ Ngoại Giao phải lập danh sách đầy đủ những tù nhân tôn giáo.

(3)    Đặt vấn đề bảo vệ tự do tôn giáo thành một trọng tâm trong mọi khía cạnh của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

(4)    Thiết lập “Danh Sách Cần Theo Dõi Đặc Biệt” dành cho các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng mà Bộ Ngoại Giao mà chưa nằm trong danh sách Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt (CPC) để bị chế tài – sau 2 năm nếu một quốc gia trong Danh Sách Cần Theo Dõi Đặc Biệt vẫn không cải thiện về tự do tôn giáo thì tự động “rơi” vào danh sách CPC.

Bài liên quan:

Thông cáo báo chí của DB Christopher Smith về việc Quốc Hội thông qua HR 1150
http://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=399982

Thư chung của trên 30 tổ chức tầm vóc quốc gia và quốc tế
http://dvov.org/wp-content/uploads/2014/07/HR-1150-Ltr-to-HFA-Committee-May7.20152.pdf

Vận động cho các dự luật nhân quyền: Khởi đầu chiến dịch
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1066-2016-02-01-03-27-02.html