NHỚ MẸ (Nhạc & lời: Lê Minh Đảo & Đỗ Trọng Huề – Tứ ca CLB Tình Nghệ Sĩ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sáng Tác: Thiếu Tướng Lê Minh Đảo và Đại Tá Đỗ Trọng Huề –

Nhóm Tứ Ca: CS Hạnh Cư, CS Phạm Hoàng, CS/NS Cao Minh Hưng và CS/NS Trần Hào Hiệp