NGOẠI TRƯỞNG ĐỀ CỬ (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
May be an image of 1 person
Tân TT Joe Biden vừa đề cử ông Antony Blinken vào chức vụ Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. Đây là một chức vụ nặng ký nhứt trong một nội các của Tổng Thống Mỹ.
Ông Antony Blinken sau khi được Tổng Thống đề cử thì phải qua một thủ tục điều tra và chứng nhận (confirmation) của Thượng Viện về đạo đức và quá trình làm việc liên quan đến chính sách ngoại giao.
Đầu tiên Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện sẽ bầu bán coi có đồng ý chứng nhận Ngoại Trưởng tiến cử hay không. Nếu đồng ý sau đó sẽ được đưa ra bầu khoáng đại ở Thượng Viện để Ngoại Trưởng tiến cử trở thành Ngoại Trưởng thiệt thụ.
Theo truyền thống thì phải cần tối thiểu 2/3 phiếu chấp thuận hay 60 TNS. Tuy nhiên đảng chiếm đa số và nắm quyền lực Thượng Viện có thể qua mặt sự chống đối của phe đối lập để áp dụng quyền lựa chọn “nguyên tử” (nuclear option). Nghĩa là chỉ cần đa số trên 50% là thắng. Tuy nhiên cách thức “nguyên tử” ít khi được sử dụng vì sẽ gây thêm sự chia rẽ và có thể bị phe đối lập dùng phương cách ấy trong tương lai để trả đũa.
Về vấn đề hạnh kiểm, ông Antony Blinken chưa bị tai tiếng như cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton và cựu Đại Sứ Mỹ ở LHQ Susan Rice của chính quyền Obama trước đây.
Antony Blinken có một quá trình hoạt động trong lãnh vực ngoại giao và an ninh quốc phòng qua các chính quyền Clinton, Bush và Obama. Ông từng giữ chức cố vấn cho đương kim Phó TT Joe Biden và được tiến cử lên chức vụ Phó Ngoại Trưởng thời Obama.
Antony Blinken gốc Do Thái Đông Âu và đã có những chủ trương diều hâu như ủng hộ cuộc xâm chiếm Iraq dưới thời George W Bush. Antony Blinken tán thành Do Thái tấn công vào Gaza Strip của Palestines. Năm 2015, Antony Blinken ủng hộ các quốc gia Ả Rập do Saudi Arabian chủ động tấn công phiến quân thân Iran ở Yemen.
Về Á Châu, Antony Blinken đồng ý với cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo lên án China phạm tội diệt chủng đối với dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Ông hoan hô chính sách cứng rắn của cựu TT Donald Trump đối với China và muốn Đài Loan tiếp tục có phương tiện quân sự để tự vệ trước sự đe dọa của Trung Cộng.
Đúng như sự phân tích của người viết hồi năm ngoái. Có dấu hiệu chính quyền Joe Biden muốn ngâm tôm các thuế nhập khẩu tariff của chính quyền Donald Trump để lại, và dùng các thuế ấy làm thế đòn bẩy khi phải đàm phán với Trung Cộng trong tương lai gần. Trong khi ấy China hối thúc chính quyền Joe Biden mau quay trở lại mối quan hệ như ngày xưa.
Cựu TT Donald Trump đã chịu bao nhiêu dèm pha chống phá khi xây dựng một nền móng cứng rắn để ngăn chặn tham vọng bá chủ thế giới của Trung Cộng. Cứng rắn với China là một điều mà các đời TT Hoa Kỳ trước cả Dân Chủ và Cộng Hòa chỉ hứa hẹn khi tranh cử để kiếm phiếu, nhưng không dám làm vì không có can đảm cưởng lại các thế lực tài phiệt Mỹ thân Tàu Cộng.
TNS Lindsey Graham của đảng Cộng Hòa một đồng minh mật thiết của cựu TT Donald Trump về các chính sách đối ngoại rất hài lòng với Ngoại Trưởng đề cử và tuyên bố rằng “Antony Blinken là một sự lựa chọn vượt trội”.
Tuy nhiên không phải Ngoại Trưởng Hoa Kỳ muốn làm gì cũng được, mà còn tùy thuộc vào sự chấp thuận của Tổng Thống nữa. Hãy chờ đợi trong những ngày tới để coi chính quyền Joe Biden có thông minh khai thác những thành quả đối ngoại của chính quyền Donald Trump để lại, hay sẽ mù quáng đạp đổ hoặc làm ngược lại chỉ vì ý thức hệ cực đoan một chiều mà ta thấy nơi mỗi phe.