MY SOUTH VIETNAM (Chu Lynh_VFC)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Như thường lệ, trước khi chính thức phổ biến bộ phim song ngữ Anh-Việt My South Vietnam, Vietnam Film Club mong nhận được những đóng góp về tài liệu, hình ảnh, kỹ thuật, nội dung, và nhân chứng để bộ phim được sớm hoàn thành.
Trân trọng cảm tạ và xin phổ biến rộng rãi.
Vietnam Film Club

Part 1 – Quốc Gia Việt Nam

Part 2 – Văn Hóa Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa

Part 3 – Truyền Thông và Báo Chí Việt Nam Cộng Hòa

Part 4 – Nền Y Tế Việt Nam Cộng Hòa

Part 5 – Phụ Nữ Việt Nam Cộng Hòa

Part 6- Nền Thể Thao Việt Nam Cộng Hòa