MARA CORONA (Thơ CHÂN HUYỀN, nhạc NGUYỄN QUYẾT THẮNG )

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

” Trong dịch cúm Corona lan tràn trên trái đất , mọi người đều tự giam mình trong khoảng trống bé nhỏ để tự nhìn lại mình trong quá khứ cũng như hiện tại . Một bài thơ đã gởi đến cho bằng hữu , có âm hưởng của lời tự sự , của sự ăn năn , một phán xét , hịch truyền và một tâm thức kệ tụng nguyện cầu . NGUYỄN QUYẾT THẮNG xin chuyền tay bài thơ MARA CORONA của CHÂN HUYỀN đến qúi bằng hữu xa gần bằng âm thanh tiếng nhạc và giọng hát của DOÃN HƯƠNG cùng sự phụ họa của MINH CHIẾN và NGUYỄN QUYẾT THẮNG .”

Nguyễn Quyết Thắng

* Trong dịch cúm Corona lan tràn trên trái đất , mọi người đều tự giam mình trong khoảng trống bé nhỏ để tự nhìn lại mình trong quá khứ cũng như hiện tại . Một bài thơ đã gởi đến cho bằng hữu , có âm hưởng của lời tự sự , của sự ăn năn , một phán xét , hịch truyền và một tâm thức kệ tụng nguyện cầu . NGUYỄN QUYẾT THẮNG xin chuyền tay bài thơ MARA CORONA của CHÂN HUYỀN đến qúi bằng hữu xa gần bằng âm thanh tiếng nhạc và giọng hát của DOÃN HƯƠNG cùng sự phụ họa của MINH CHIẾN và NGUYỄN QUYẾT THẮNG .

Posted by Nguyễn Quyết Thắng DC on Thursday, April 2, 2020