LỄ TƯỞNG NIỆM THI SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN NĂM THỨ SÁU TỪ NAM CALIFORNIA (Oct. 07-2018)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Buổi tưởng niệm Nhà thơ Bất Khuất – Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện năm thứ 6 do Nhóm Thân Hữu NGUYỄN CHÍ THIỆN tổ chức :

Từ 1pm đến 5pm ngày 7 tháng 10 năm 2018
Tại Moonlight Restaurant 15440 Beach Blvd # 118, Westminster CA 92683. 
Chủ đề “ĐẤT NƯỚC SA  VÀO HẦM CHÔNG”. 
Văn nghệ: Đồng hành cùngg đồng bào quốc nội với Đoàn Du Ca Nam Cali. 

P1-TƯỞNG NIỆM THI SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN NĂM THỨ SÁU – GIỚI THIỆU & YỂM TRỢ TỦ SÁCH TIẾNG QUÊ HƯƠNG

P. 2-TƯỞNG NIỆM THI SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN NĂM THỨ SÁU – TINH THẦN NGUYỄN CHÍ THIỆN BẤT DIỆT

P. 3-TƯỞNG NIỆM THI SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN NĂM THỨ SÁU – DU CA NAM CALI ĐỒNG HÀNH CÙNG QUỐC NỘI

Nv TRẦN PHONG VŨ NHÂN THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO THI SĨ THOMAS MORE NGUYỄN CHÍ THIỆN NĂM THỨ SÁU

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO THI SĨ THOMAS MORE NGUYỄN CHÍ THIỆN NĂM THỨ SÁU (Oct. 06-2018)

HÀNH HƯƠNG VỀ NƠI ĐẶT TRO CỐT NHÀ THƠ NGUYÊN CHÍ THIỆN (Christ Cathedral Campus) NĂM THỨ 6