HOÀNG SA & TRƯỜNG SA CÓ VAI TRÒ GÌ Ở BIỂN ĐÔNG (Giáo sư NGUYỄN VĂN CANH)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bài thuyết trình của Giáo sư Nguyễn Văn Canh từ Nam California ngày 31 tháng 3 năm 2019 tại Hội trường Việt Báo.