ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH Kỳ 12 TỔ CHỨC TẠI NAM CALIFORNIA (July 21-2019)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa Kỳ 12 đã được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa đến 7 giờ tối Chủ Nhật ngày 21 tháng 7 năm 2019 tại sân trường Trung Học Los Amigos số 16566 Newhope ST., Fountain Valley, CA 92108,

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH đã cùng với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ- Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, và các hội cựu sinh của các trường trung học Gia Long, Trưng Vương, Bưởi Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Ngọc Hân Quốc Gia Nghĩa Tử, và nhiều cựu học sinh của các trường khác cùng các hội đoàn: Hội Hướng Đạo Tráng Niên Làng Quảng Tế, Hội Cựu Sinh Viên Đại Học Đà Lạt, Viện Đại Học Quốc Gia Hành Chánh, Ban tù ca Xuân Điềm, Ban Thiếu Nhi & Ban Hợp Ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ca Đoàn Ngàn Khơi, & hơn 60 Ca nghệ sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp tiết mục tham gia phần Văn nghệ … cùng đồng hương các nơi đã nhiệt tình góp công sức vào việc tổ chức gây quỹ giúp đỡ thương phế binh và quả phụ VNCH ở quê nhà.