Cựu chiến sĩ Sư Ðoàn 18 QLVNCH hội ngộ lần thứ hai (Nguyên Huy/Người Việt)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

WESTMINSTER, California (NV) – Các cựu chiến sĩ Sư Ðoàn 18 BB/QLVNCH sẽ có cuộc hội ngộ lần thứ hai tại Little Saigon vào ngày Chủ Nhật, 18 Tháng Mười, tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683.

Mười năm sau lần hội ngộ thứ nhất, theo cựu chiến sĩ Ðặng Văn Phúc trong ban tổ chức cho biết: “Biết bao nhiêu tình ý sau 10 năm gặp lại. Ở lần thứ nhất chúng tôi đã qui tụ lại được hơn 200 anh em ở Nam California sau ngày tản lạc 30 Tháng Tư, 1975. Cho đến nay, 40 năm đã qua, những hình ảnh, những cảm xúc cùng chiến đấu bên nhau để giữ vững tuyến phòng thủ phía Bắc của thủ đô Sài Gòn vẫn còn sôi động trong tâm trí. Gặp lại nhau, như dựng lại được ngọn cờ chiến đấu anh dũng ngày nào khi lại được nhìn những người chỉ huy đáng kính đã cùng chúng tôi chiến đấu đến giờ phút sau cùng của chế độ VNCH. Tướng Lê Minh Ðảo, các vị đại tá Huỳnh Thao Lược, Hứa Yến Lến, Huỳnh Bá Thành… trong lần hội ngộ thứ nhất này đã như những khuyến khích cho anh em chúng tôi giữ vững niềm tin để tiếp tục đi con đường đấu tranh cho quê hương đất nước và dân tộc được yên vui, thanh bình, tự do, no ấm.”


Cựu chiến binh Sư Ðoàn 18 Bộ Binh trong dịp hội ngộ 30 năm tại Little Saigon. (Hình: Gia Ðình Sư Ðoàn 18 Bộ Binh)

Mười năm sau mới lại có một cuộc hội ngộ, vẫn theo cựu chiến sĩ Ðặng Văn Phúc, “Tuy chúng tôi không tổ chức hàng năm, nhưng những cuộc họp bạn đồng ngũ vẫn thường có mỗi khi Tướng Lê Minh Ðảo về thăm Little Saigon trong vị trí lãnh đạo Tập Thể Chiến Sĩ VNCH hay những bạn đồng ngũ từ phương xa tới. Ngoài ra chúng tôi còn có một trang mạng để liên lạc với nhau. Theo tôi được biết thì anh em cựu chiến sĩ Sư Ðoàn 18 nay ở rải rác tại nhiều nơi. Có nơi đông anh em cũng tổ chức được những cuộc hội ngộ như ở Bắc California, ở San Diego, v.v…”

Cựu chiến sĩ Ðặng Trần Hoa, cũng trong ban tổ chức, cho biết: “Tuy không là một hội nhưng chúng tôi cũng đã tổ chức được những cuộc lạc quyên để giúp đỡ anh em thương phế binh của sư đoàn còn kẹt lại tại quê nhà. Dù không nhiều nhưng chúng tôi đã tỏ được tình chiến hữu an ủi được phần nào những bạn đồng ngũ không được may mắn.”

Nhắc đến sự chiến đấu anh dũng ngày nào, cả hai cựu chiến sĩ Ðặng Văn Phúc và Ðặng Trần Hoa đều hào hứng kể lại: “Sư Ðoàn 18 mà đạt được thành tích chiến đấu vang dội trước dư luận thế giới trong cuộc chiến Việt Nam, ngoài sự chỉ huy can trường, anh dũng của hầu khắp các vị chỉ huy lớn nhỏ, đặc biệt còn có các vị tư lệnh sư đoàn và các vị trong bộ tham mưu sư đoàn. Sự can trường anh dũng của các vị ấy luôn theo sát anh em chiến sĩ các cấp đã tạo được tinh thần chiến đấu hào hùng của sư đoàn. Cho đến những giờ phút sau cùng phải rút bỏ tuyến phòng thủ sau khi đã ngăn chận được quân Cộng Sản khiến chúng phải tiến quân theo hướng khác mà tìm về Sài Gòn, không một chiến binh nào của Sư Ðoàn 18 đào ngũ, bỏ chạy. Hầu hết đã bám chặt các tuyến phòng thủ và rút về theo đường bộ cùng vị tư lệnh.”

Nay thì những chi tiết quan trọng lớn nhỏ về cuộc chiến Việt Nam đã được bạch hóa một phần lớn để chúng ta biết được sự chiến đấu oanh liệt của các chiến sĩ Sư Ðoàn 18 thật đáng khâm phục. Họ đã chiến đấu trong bối cảnh toàn miền Nam Việt Nam đang tan rã và phải ngăn chặn một quân đoàn của địch với số quân gấp bốn lần, được thế giới Cộng Sản viện trợ tối đa về phương tiện và vũ khí đạn dược. Trong khi đó, Sư Ðoàn 18 đã chiến đấu đơn độc không còn được sự yểm trợ phi pháo của Hoa Kỳ như trước, ngoài sự tăng phái của Lữ Ðoàn 1 Nhẩy Dù, Tiểu Ðoàn 82 Biệt Ðộng Quân, lực lượng Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân Long Khánh và hỏa lực không yểm của Sư Ðoàn 3 Không Quân.

Cuộc chiến đấu tưởng như vô vọng, nhưng các chiến sĩ của Sư Ðoàn 18 từ vị tư lệnh, tới các sĩ quan tham mưu, chỉ huy các cấp cho đến anh em binh sĩ đã làm nên kỳ tích trong quân sử Việt Nam.

Cuộc chiến đấu anh dũng của Sư Ðoàn 18 vào cuối cuộc chiến Việt Nam đã nói lên tinh thần tự lực tự cường của quân dân VNCH và trả lời cho những người phản chiến về những vu cáo QLVNCH không chịu chiến đấu của chúng trong âm mưu bán đứng miền Nam Việt Nam cho cộng sản.