Anh Hùng TRẦN VĂN BÁ (1945 – 1985 )

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sinh năm 1945
Cựu Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris
bị Cộng sản Việt Nam xử bắn vào tháng giêng 1985