Ý CHÍ (Đặng Chí Bình)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 Chúng ta thất bại, Nhiều sự nghiệp, chúng ta không làm được … Vì chúng ta không có, không đủ ý chí mạnh để chiến đấu.  Xin cám ơn em bé tuyệt vời. ” ĐCB