(WUHAN & CORONA VIRUS) NHỮNG VIDEO NỔI BẬT-THÚ VỊ VỀ VIRUSCORORA ( VIRUS VŨ HÁN)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Part 1:Tại sao Trung Quốc sợ sự thật? (Why is China Scared of the Truth?)

Part 2: Thảm họa  khủng khiếp của Trung Quốc (China’s Monstrous Deep State Disaster)

Part 3:Danh tính của bệnh nhân Zero và kiểm duyệt nghiêm trọng (Identity of Patient Zero and Severe Censorship)

Part 4: Đảng Cộng sản Trung Quốc Chỉ cần gọi coronavirus là vũ khí sinh học? (Did the Chinese Communist Party Just Call The Coronavirus a Bio-Weapon?)

Part 5: Miễn dịch, tiêm chủng, tuyên truyền và tiên tri (Immunity, Vaccinations, Propaganda & Prophecies)

image.png