VĨNH BIỆT TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO (Lê Thị Việt Nam)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: 1 person, text

Nhớ gương Xuân Lộc góp binh đoàn !

Trận cuối cùng mong giữ nước non !

Ơn Dũng Tướng bền tâm chống giặc !

Cộng xâm lăng quyết chiếm Sài Gòn !

Một đời binh nghiệp thân nào quản !

Ngầm sánh chi mình phận cỏn con !

Sống mái một phen cùng chiến hữu !

Tướng Lê Minh Đảo tiếng vang còn !

***

Từng phen quyết chiến giữa sa trường !

Cộng sản vào nghiêng ngửa nước non !

Binh pháo, xe tăng… ngào tuyến thịt !

Không quân, chiến cụ… hiếm nơi còn !

Ngẫm thân-nhược-tiểu vuông cờ thí !

“Mười bảy năm lao ngục” chẳng sờn !

Nhớ Mẹ! Khúc ca thành tưởng niệm !

Người Con Đất Việt đáng noi gương !

LÊ THỊ VIỆT NAM