TƯỞNG NIỆM QUYẾT ĐỊNH CAM RANH 48 NĂM 14/3/1975-14/3/2023 (Vương Kỳ Sơn)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vương Kỳ-Sơn: Chương trình Việt Học kỳ 9 ngày 14/03/2023. Đề tài: Tưởng niệm Quyết Định Cam Ranh 48 năm (14/03/1975 – 14/03/2023. Tìm hiểu “ẩn số” Quyết Định Cam Ranh là gì? Tại sao? Hậu quả? v.v… Tại sao mất quá mau lẹ: Cao Nguyên, vùng I, vùng II, và mất Việt Nam Cộng Hòa???

Tài liệu tham khảo:

1. Quyển Cuộc Triệt Thái Cao Nguyên 1975 của Nhà báo cựu Thiếu tá Phạm Huấn, Tùy viên Báo chí của Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân Đoàn II – Quân Khu II;

2. Quyển Đất Nước Tôi – Hồi Ký Chính Trị của Cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, khi ấy là Chủ tịch Hạ viện VNCH;

3. Quyển Những Ngày Cuối Cùng Của Việt Nam Cộng Hòa của Sử gia Nguyễn Khắc Ngữ.