TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG (Cao Nguyên)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Hằng năm – vào mỗi Tháng Ba (*)
tưởng nhớ công đức hai bà họ Trưng
Mê Linh chiến tích oai hùng
đánh tan giặc Hán xưng vương Việt cường
Cao Nguyên
(*) Ngày 6 tháng 2 âm lịch hằng năm
Vào ngày 6 tháng 2 âm lịch, là lễ tưởng niệm nhị vị nữ anh hùng Trưng Trắc – Trưng Nhị trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam.
Hai Bà đã dấy quân khởi nghĩa, đuổi đánh quan quân đô hộ nhà Đông Hán và thái thú Tô Định về nước, xây dựng và duy trì nền độc lập nước nhà trong 3 năm (40 – 43). Về sau, Hai Bà thất trận trước Mã Viện nên tự trầm ở sông Hát để bảo toàn khí tiết vào ngày 6 tháng 2 năm Quý Mão (năm 43 dương lịch).
Trước năm 1975, tại Miền Nam Việt Nam dưới chính thể VNCH, ngày này là Ngày lễ tưởng niệm Hai Bà với lễ hội rất long trọng, đồng thời cũng là Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Bà Trưng quê ở châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên
Chị em nặng một lời nguyền,
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
Ngàn Tây nổi áng phong trần,
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên,
Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành
Đô kỳ đóng cõi Mê Linh,
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta.
(Trích: Đại Nam Quốc Sử diễn ca)
Lễ Giỗ Nhị Vị Trưng nữ Vương do Hội Người Việt Cao Niên vùng HTĐ tổ chức ngày 1/4/2023