TƯỞNG NIỆM 41 NĂM QUỐC HẬN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Slideshow này do Bs Trần Việt Cường soạn thảo và thuyết minh trong “Đêm Tưởng Niệm 41 Năm Quốc Hận” tổ chức tại Little Saigon, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, ngày 28-4-2016.