TƯỚNG MỸ GỐC VIỆT CHỈ HUY VỆ BINH QUỐC GIA DẸP BẠO LOẠN TẠI HOA KỲ!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Hậu Duệ Quân Lực VNCH – Thiếu tướng Lap The Flora 

Tư lệnh phó National Guard vệ binh quốc gia, đang chỉ huy dẹp tất cả bạo loạn trong Hoa Kỳ! Sẽ tóm cổ tất cả những kẻ cướp phá và nhóm Antifa khủng bố!

T/T Donald Trump đánh giá không sai khi phong chức Tướng cho các Hậu Duệ QLVNCH đặt vào các vị trị lãnh đạo quân đội và an ninh quốc gia. Là Cánh Tay Mặt Của Tổng Thống!

Trump họp báo hết lời ca ngợi Vệ Binh Quốc Gia đã nhảy vào can thiệp kịp thời!