TRONG GIẢI OSCAR HÔM QUA CŨNG CÓ MỘT CÔ TÀI TỬ NGƯỜI VIỆT/GỐC VIỆT TÊN LÀ HỒNG CHÂU ĐƯỢC NOMINATED VÀO GIẢI “BEST SUPPORTING ACTRESS”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(Đó cũng là một danh dự lớn trong giới điện ảnh), Cô này sinh tại trại tỵ nạn ở Thái Lan năm 1979 và lớn lên tại New Orleans, thế mà chẳng người Việt nào nhắc đến và vinh danh cô mà lại đi kiếm một tên Chẹt và cố biến nó là người Việt để” tự xướng”

Hong Chau – Wikipedia

Hong Chau – Wikipedia

Hong Chau (born June 25, 1979) is an American actress who is most known for her performance in the 2022 film The…