TRÁI TIM CỦA PHẬT – THIẾU TƯỚNG NGUYỄN KHOA NAM

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

Ngoài ra, rất nhiều anh hùng VNCH từ nhiều cấp bậc khác, cũng được tường thuật, vinh danh bởi nữ Luật sư Bích Hà, chị cũng là ái nữ của một vị Thiếu tướng từng chỉ huy Sư đoàn 5 Bộ binh, Sư đoàn 7 Bộ binh, Tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô và cựu Bộ trưởng trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Chính vì thế, chị Bích Hà qua thân phụ, đã may mắn quen biết và tiếp xúc với rất nhiều vị Tướng và gia đình, chị chính là một nhân chứng lịch sử.

ACE có thể vào đường link dưới đây xem tiếp những anh hùng VNCH, cọp chết để da, các ngài hy sinh để lại danh thơm cho sử sách ngàn năm.

https://youtube.com/playlist?list=PLIHWM80LslgQWWESGEYB1fASlC6KWUSi1