TRẢ LẠI DANH DỰ CHO QUÂN LỰC VNCH (Phóng sự đặc biệt)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

* Dựa theo cuốn sách Black April của George J. Veith

Thực hiện: Vietoday

Phần 1:

Trả lại danh dự cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Phần 1

{ PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT }Trả lại danh dự cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Phần 1* Dựa theo cuốn sách Ride The Thunder của Richard BotkinThực hiện: Vietoday [ Xem tiếp phần 2 ]https://www.facebook.com/dothanhsg/videos/1842513299299111/-Tony-

Posted by Đô Thành Sài Gòn on Friday, March 24, 2017

Phần 2:

Trả lại danh dự cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Phần 2

{ PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT }Trả lại danh dự cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Phần 2* Dựa theo cuốn sách Black April của George J. VeithThực hiện: Vietoday[ Xem lại phần 1 ]https://www.facebook.com/dothanhsg/videos/1841863602697414/-Tony-

Posted by Đô Thành Sài Gòn on Saturday, March 25, 2017