TÔI TIN (Cọng cỏ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: 1 person

TÔI TIN .

Tôi tin Chúa ở trên trời,
Ma quỷ dưới đất CORONA bên tàu
Tôi tin dù sống ở đâu ?
Mọi sự Chúa định Tây Tàu phí công !

Tôi tin Chúa có chương trình,
Đừng nên hoạch định tưởng mình lớn lao !
Tôi tin dẫu có làm sao ,
Cũng tạ ơn Chúa ước ao nguyện cầu,

Tôi tin tôn Chúa làm đầu ,
Trần gian tạm bợ ứng hầu nay mai .
Tôi tin trời đất chia hai !
Thiên đàng vinh hiển cho ai tin Ngài.

Tôi tin nên cứ kêu nài ,
Xin Chúa thương xót ngày mai an bình .
Tôi tin lời Chúa như “đinh,”
Đóng trên thân Chúa để mình được tha .

Tôi tin Chúa cũng xót xa ,
Khi thấy nhân loại kêu ca kiếm tìm ,
Tôi tin thế giới đắm chìm,
Chỉ bởi tội lỗi ngày đêm quá nhiều ,

Tôi tin còn biết bao nhiêu,
Con người chết mất vì siêu dịch Tàu
Tôi tin tất cả cùng nhau,
Xin Chúa tha tội con đau lắm rồi .

Tôi tin Chúa ở trên đồi ,
Nhìn xuống Trần thế đứng ngồi không yên,
Tôi tin Chúa đã thăng thiên.
Đang nhìn mà quỷ đảo điên đêm ngày.

Tôi tin tất cả từ nay ,
Với lòng thống hối tỏ bày ăn năn ,
Tôi tin Chúa chẳng khó khăn,
Chữa lành thế giới chỉ bằng lệnh ban .

Tôi tin tất cả cùng tin !
Ăn năn cầu nguyện đức tin chữa lành,
Tôi tin lời Chúa rành rành,
Đức tin là thuốc chữa lành siêu nhiên.

Tôi tin rồi sẽ an yên,
Khi nhân loại đến nghiêng bên ngực Ngài .
Tôi tin tình Chúa không phai,
Yêu cả hoàn vũ không ai ngoài Ngài .

Cọng Cỏ (kỷ niệm ngày Chúa phục sinh. Con xin Chúa tha thứ và cứu nhân loại qua cơn đại dịch này) .Amen